Jonge thuiszitters uit de schaduw.

Leestijd: 3 minuten 9 april 2021: Update over de voortgang van Agora Underground. Sinds we in januari met Agora Underground gestart zijn hebben ouders en leerlingen zich bij ons gemeld met de vraag of het bij deze eerste groep blijft of dat we gaan uitbreiden. Donderdag 8 april jl. hebben we beslist dat: 1. we doorgaan met Agora Underground, 2. we nieuwe jongeren een een plek gaan bieden, 3. wij nu allereerst op zoek gaan naar leraren die Lees meer…

Communities leiden tot innovatie.

Leestijd: 2 minuten Mits een community vanuit de juiste inzichten en met wijsheid benaderd en (be)geleid wordt. Want communities gaan over de mensen die de community willen vormen en niet om uitgeschreven plannen die alvast de community tot in detail beschrijven. Een community bouw je niet, die zet je niet even neer, evenmin ontwerp je een community. Een community ontstaat, mits je als (school)leider de goeie dingen doet, of anders gezegd, de juiste dingen laat. Sowieso is leiderschap Lees meer…

The Guardian: ‘Agora is one of the 21 brilliant ideas to remake the world’.

Leestijd: < 1 minuut August 15th, The Guardian published an article in response to Rutger Bregman’s latest book, Humankind: A Hopeful History. Bregman describes his experiences after visiting Agora in Roermond (NL): ‘Can schools operate on a wholly different view of human nature? What if we give children much more freedom to play and learn on their own? The thing that moved me the most while I was researching my latest book was visiting such a school in the Lees meer…

Uitleg bij de examen resultaten van Agora

Leestijd: 3 minuten Deze week publiceerde ik de resultaten van de examenleerlingen op Agora. Inmiddels zijn er vijf Agora locaties waar de leerlingen bezig zijn met het eindexamen. Op vier van die locaties sloten leerlingen dit jaar hun Agoratijd af met een diploma. In dit blog wil ik een toelichting geven op de examenresultaten. In mijn verslag over de examenuitslagen van vorig schooljaar sloot ik af met: ‘Afgelopen week hebben we met alle ouders over de resultaten gesproken Lees meer…

Uitslag eindexamens Agora

Leestijd: < 1 minuut Gisteren op Nationale Slaagdag kregen ook de geslaagde Agora leerlingen de hartelijke felicitaties vanwege hun mooie en knappe prestatie. De vlaggen wapperen inmiddels aan de gevels. De scholen organiseren ludieke acties om de leerlingen in het zonnetje te zetten en hun de aandacht te geven die ze verdienen. Het zijn bijzondere tijden met bijzondere omstandigheden die bijzondere verhalen opleveren. Die verhalen blijven bewaard en zullen nog vaak verteld worden. We feliciteren alle leerlingen met hun Lees meer…

Trap niet in de val van de inhaalstress.

Leestijd: 7 minuten Dinsdag heeft het kabinet besloten dat de scholen weer voorzichtig open mogen. Basisscholen vanaf 11 mei en een maand later de middelbare scholen. Mits ze voldoende zijn voorbereid op de ‘1,5 metersamenleving’. Dat gaat scholen prima lukken. Schoolleiders en leraren zijn meesters in het bedenken en uitwerken van gedegen en creatieve oplossingen voor zo’n vraagstuk. Ik maak me meer zorgen over het volgende: dat scholen na opening zo snel mogelijk zullen overgaan tot de orde Lees meer…

Hoe gaan we deze experimenteerruimte benutten?

Leestijd: 2 minuten Leraren zetten op dit moment een batterij aan digitale tools in om hun lessen op afstand te kunnen geven en de leerlingen aan het werk te houden. Ouders zijn hun belangrijkste ondersteuners, ongeacht of die daar de tijd en de deskundigheid voor hebben. Leraren ontdekken in één klap de grote voordelen van het gebruik van digitale middelen in hun werk, maar ervaren ook de leegte en de kilheid in hun werk omdat hun leerlingen er Lees meer…

De dialoog volgens David Bohm

Leestijd: 5 minuten ‘We moeten de dialoog op gang brengen, de dialoog weer mogelijk maken, de dialoog met elkaar aangaan!’. Je wordt er mee dood gegooid. De dialoog als de ultieme stoplap wanneer we het even niet meer weten, de problemen ons te gortig worden of omdat we mot met elkaar hebben. Er is veel geschreven over ‘de dialoog’, maar onlangs las ik een boekje dat het fenomeen ‘dialoog’ op een voor mij andere en zinvollere manier benadert: Lees meer…

Oprichting vereniging voor scholen met Agora-onderwijs

Leestijd: 5 minuten Agora biedt eigentijds en uitdagend onderwijs afgestemd op het individuele kind, waarbij leraren op een andere manier kunnen ervaren hoe geweldig mooi hun vak is. Agora wil de hele onderwijssector graag laten zien wat en hoe ze dat doet. Dat lukt beter wanneer de Agora-scholen samen de kwaliteit van Agora-onderwijs zichtbaar gaan maken en blijven onderzoeken. Daarom wordt er een Agora-vereniging opgericht, waarvan de website www.agoraonderwijs.nl op maandag 13 januari 2020 om 14.00 uur online Lees meer…

Is de leraar het doel of een middel?

Leestijd: 9 minuten In zijn recente blog ‘Wat maakt een goede leraar?’ nodigt Dick van de Wateren ons uit om die vraag voor onszelf te onderzoeken en ons daarbij niet te wenden tot een of andere autoriteit. Het blog van Dick verscheen een paar dagen na een ‘oudejaarsblog’ van Jan Bransen met de titel ‘Leraar zijn’ waarin hij de samenleving oproept leraren niet instrumenteel te benaderen als anonieme functionarissen. Hieronder laat ik als reactie mijn gedachten gaan over Lees meer…

LINQ conference 2019

Leestijd: < 1 minuut The International LINQ 2019 Conference took place on Friday, 22nd of November 2019 at Niekée school in Roermond. LINQ 2019 started with an interesting plenary session in the morning followed by exciting parallel sessions with interactive workshops for practitioners and scientific research. Here you can enjoy the conference and the discussions. Share this… email Facebook Twitter Linkedin Tumblr

Nieuwe rollen vanaf 1 januari

Leestijd: < 1 minuut Donderdagmiddag 19 december heb ik het leiderschap van Niekée in Roermond, tijdens een fijne kerstlunch met het voltallige team, overgedragen aan Esther van Hinsberg. Esther gaat met haar kwaliteiten, energie en een frisse kijk op zaken verder bouwen aan wat er nu staat. Da’s mooi werk en belangrijk werk! Ikzelf ga een aantal taken binnen onze onderwijsstichting Stichting Onderwijs Midden-Limburg oppakken. Daarnaast ga ik als een soort verkenner werk maken van het neerzetten van een Lees meer…

Mijn workshop op het LOF festival.

Leestijd: < 1 minuut Woensdag 18 september is het LOF-festival. LOF (LerarenOntwikkelFonds) is een beweging van, voor en door leraren om het onderwijs van onderop te vernieuwen. Tijdens dit highlights festival geef ik een workshop over hoe je een bottum-up vernieuwing van leraren kunt ondersteunen en wat voor leiderschap daarvoor nodig is. Vragen die tijdens de workshop aan bod komen zijn: • Hoe kun je leraren uitnodigen om te pionieren op school? • Welke vaardigheden om te pionieren kun Lees meer…

De examenuitslag van de tweede groep Agoraleerlingen

Leestijd: 5 minuten Dit schooljaar deed de tweede groep Agoraleerlingen mee aan het eindexamen. 57 Leerlingen waarvan er 26 dit schooljaar met een diploma wilden afronden. De andere leerlingen deden dit jaar alvast één of meerdere vakken en ronden het examen volgend schooljaar af. In deze blog doe ik verslag van de resultaten. Ik plaats de examenresultaten tegen de achtergrond van onze toezegging aan alle ouders dat kinderen op Agora een diploma halen, dat ze dit diploma behalen Lees meer…

Waarom onderzoek doen naar motivatie, creativiteit en zelfregulatie?

Leestijd: 9 minuten Naar aanleiding van mijn oproep aan de wetenschap kreeg ik onderstaande vragen via Twitter. Deze vragen zal ik in dit blog proberen te beantwoorden. Wat ik me afvraag. Waarom op creativiteit, zelfregulerend vermogen en motivatie?A) Wat wil hij precies meten? In hoeverre Agora effect heeft op deze factoren?B) Bij positief effect. Wat voor effect heeft dit op leren en resultaten?Oprechte vraag.— Debbie Dussel (@Debdus) April 17, 2019 Graag en dan ook de voorwaarden, waar jullie Lees meer…

Ik doe een oproep aan de wetenschap.

Leestijd: 3 minuten Wat heb ik me afgelopen week verbaasd over de positie die wetenschappers innemen in de discussie over vernieuwend onderwijs. Woensdagavond mocht ik me als directeur van Niekée, waar de conceptschool Agora onder valt, in het programma Nieuwsuur publiekelijk verantwoorden over de zorg die de inspectie in haar jaarlijkse Staat van het Onderwijs uit over vernieuwende profiel- en conceptscholen. De inspectie weet niet wat deze scholen opleveren. En de scholen zelf stellen volgens de inspectie geen Lees meer…

Nieuwsuur n.a.v. inspectierapport.

Leestijd: < 1 minuut Gisteravond sprak ik bij Nieuwsuur n.a.v. de zorgen in het jaarlijkse inspectierapport uit over de kwaliteit van scholen met vernieuwende concepten, o.a. van Agora. Wij weten wel degelijk wat onze doelen zijn en resultaten zijn. We evalueren ze voortdurend en liefst publiekelijk. Tegelijkertijd worden we nog steeds onvoldoende begrepen, omdat onze doelen niet meer slechts te vangen zijn in cijfers en percentages. Het gaat allang niet meer alleen om het vergaren van kennis waar je Lees meer…

Meer kunstonderwijs voor leerlingen van Niekée.

Leestijd: 3 minuten Leerlingen van Niekée gaan meer en indringender aan de slag met kunst- en cultuureducatie. Research laat zien dat de ontwikkeling van culturele- en kunstzinnige vaardigheden een onmisbaar onderdeel is van de brede vorming van jonge mensen, ongeacht leeftijd en leerniveau. Culturele en kunstzinnige vaardigheden helpen jonge mensen om de pluriforme wereld te leren interpreteren en daar zelfbewust, creatief en weerbaar mee om te gaan. Bij Niekée zetten we dit nu al stevig neer, maar we Lees meer…

Innoveren is geen vies woord.

Leestijd: 3 minuten Dat we het onderwijs moeten veranderen staat voor mij vast. Het huidige model confronteert ons met zoveel grote en vooral ingrijpende uitdagingen die we als gezamenlijke onderwijssector niet langer mogen negeren. We zullen met oplossingen moeten komen om deze uitdagingen te lijf te gaan. Ze benadelen anders te veel onze kinderen en daarmee onze samenleving. Niets doen is geen optie meer. Als schoolleider heb ik verantwoordelijkheid te nemen en in actie te komen. En met Lees meer…

Niekée neemt haar vmbo onder handen.

Leestijd: 2 minuten Bij Niekée in Roermond zijn vanaf komend schooljaar kinderen al vanaf het eerste leerjaar minstens tien uur per week actief in onze werkplaatsen en laboratoria. Ze gaan er aan de slag met allerlei vormen van techniek en bouwen, maar ook met robotica, 3D-printen, bakken, koken, schilderen, dans, toneel, muziek, virtual reality, verzorging, kapper, recreatie, moderne media, horeca, zorg….  Al vanaf het eerste leerjaar gaan kinderen heel afwisselend experimenteren, ontdekken, maken en uitproberen. Meestal in onze Lees meer…

Expeditie Leiderschap als het antwoord op Hoe?

Leestijd: 2 minuten Wekelijks komen er collega’s uit binnen- en buitenland bij me op bezoek om te kijken hoe wij ons onderwijs organiseren. Ik zal daarin geen uitzondering zijn. Collega schoolleiders die ook maar ietwat vernieuwend aan de weg timmeren mogen eveneens rekenen op veel belangstelling. Steevast krijg ik aan het eind van zo’n bezoek van collega schoolleiders vragen in de trant van: ‘hoe geef je hier leiding aan?’, ‘hoe ben je hiertoe gekomen?’, ‘hoe hou je de Lees meer…

Een nieuwe groep Agora leerlingen richting diploma.

Leestijd: < 1 minuut We zijn inmiddels weer twee weken aan de gang. De tweede groep eindexamenleerlingen van Agora is gestart. Vorig schooljaar 17 leerlingen. Dit jaar zo’n 90. Alle niveaus bij elkaar. En we bieden hun weer optimaal maatwerk. Alle ruimte die de wet ons biedt zetten we in. Een compleet examen in één keer, vervroegd examen verdeeld over twee jaren of staatsexamen voor die leerlingen die er nog langer over willen doen of willen differentiëren op niveau Lees meer…

De eerste Agora eindexamenresultaten

Leestijd: 2 minuten Stand van zaken na de uitslag van het eerste tijdvak op 13 juni: 17 Agora leerlingen hebben dit jaar meegedaan aan het eindexamen verdeeld over de volgende varianten: – Regulier, volledig examen in één jaar ( =standaard variant) 4 x VMBO op verschillende niveaus (KB en TL) 2 x Havo -Vervroegd examen 2 x Vmbo 4 x Havo 3 x Vwo Aantal vakken: varieert van 1 tot 5 -Staatsexamen met deelcertificaten 1 x Vmbo 1 Lees meer…

Update eindexamenuitslagen Niekée en Agora tweede tijdvak

Leestijd: < 1 minuut Vandaag is de examenuitslag tweede tijdvak bekend geworden. Niekée (VMBO basis-, kader- en gemengde leerweg) scoort een gemiddelde van 96% geslaagden. Prima resultaat! De twee Agora leerlingen die na het eerste tijdvak moesten herkansen zijn alsnog geslaagd! De twee Agora leerlingen die gebruik maken van de mogelijkheid om hun examenperiode langer te spreiden d.m.v. Staatsexamens hebben morgen, maandag en dinsdag hun mondelinge examens. Zij horen dan na elk vak terstond of ze geslaagd zijn. Woensdagavond Lees meer…

Reactie op Bregman en Visser

Leestijd: 6 minutenMeestal meng ik me niet in discussies op sociale media over Agora.

Die reiken zelden verder dan voor of tegen, met meningen en aannames die niet onderzocht zijn. Samen met Sjef heb ik in 2014 het initiatief genomen om Agora te starten. Sjef trekt inmiddels door het land, verkondigt het Agoriaanse woord en ontvangt de vele bezoekers die we wekelijks krijgen. Ik ruim als schoolleider de belemmeringen en heilige huisjes op zodat leraren en leerlingen Agora mogelijk kunnen maken en ben verantwoordelijk voor de realisatie en kwaliteit ervan ‘op de vloer’. Dat lukt me beter in stilte dan op een rumoerig dorpsplein. (meer…)

BOLD

Leestijd: 2 minutenMet een ietwat weemoedig gevoel zit ik achter de laptop mijn column te tikken. Sinds vier jaar een maandelijks ritueel. Iedere maand een stukkie van vijfhonderd woorden. Ik verwoord er mijn gedachten, meningen of feiten van dat moment mee, in zinnen waarvan ik hoop dat anderen ze graag lezen.

Wanneer ik terugkijk is de rode draad in al die korte verhaaltjes ‘doen’ en ‘moderniseren’. Want ik erger me aan het vrijblijvende gepraat over hoe het allemaal beter zou kunnen, zonder dat er een BOLD besluit wordt genomen waar leerlingen echt beter van worden. Het vertrouwde idee van school heeft ons veel gebracht, maar in een tijd van technologisering van de samenleving en verwarring over wie we zijn en waar we naar toe willen, is dat vertrouwde idee dringend aan modernisering toe. Niet door te filosoferen over innovatie richting onderwijs 3.0, maar door rust te nemen en stappen te zetten die ons weer terugvoeren naar de basis: elk kind kan en wil leren en leraren hebben ergens in hun leven het besluit genomen om aan dat groeiproces van kinderen een bijdrage te leveren. Die relatie, interactie, vertrouwensbasis en fascinerende ontdekkingsreis tussen kinderen en leraren is het enige dat telt. Onderwijs 0.0! In een (leer)omgeving waar ieder kind zijn kansen kan pakken en die de wereld ontsluit als onuitputtelijke bron van leerstof. (meer…)

Doe mij maar een plofklas

Leestijd: 2 minuten“Gisteren vertelde Lotte dat vorig schooljaar alle leraren aandacht voor haar hadden, maar nu niet meer.” Die opmerking van een leerling valt als een dikke scherpe steen op tafel. We zitten als Agorateam bijeen om, dagelijks tussen acht en negen, de dag op te starten. De feedback van Lotte veroorzaakt een scheurtje in onze overtuiging dat we elke leerling zien en leerlingen zelf zeggen: “Ik voel me gezien en gekend hier”. Want op Agora ben je leraar voor alle leerlingen, niet voor slechts enkelen. Maar Lotte doet ons twijfelen. Zijn er dan toch grenzen aan hoe groot een groep kan zijn? Vorig jaar zaten er 67 kinderen in de groep, nu 105. Ja dus! Die week besluiten we om de groepsgrootte op Agora te limiteren op zeventig. Met dat aantal kunnen we garanderen dat elk kind zegt zich gezien en gekend te voelen. (meer…)

Revolutie of evolutie? R&D centra voor het onderwijs.

Leestijd: 2 minutenWanneer een systeem niet kan voorkomen dat het mensen benadeelt dan deugt het systeem niet. Dat is een stelling die ik hier neerleg. En als ik de branche van schaduwonderwijs zie floreren, of de inspectie de noodklok hoor luiden over kansenongelijkheid, of het aantal thuiszitters zie toenemen en de leefbaarheid van wijken in krimpgebieden zie lijden onder het verdwijnen van al die scholen onder druk van opheffingsnormen, dan lijkt benadeling zowat een kenmerk van het onderwijssysteem. Tegen beter weten in blijven we verwoede pogingen doen om elkaar te laten geloven dat het allemaal nog prima deugt maar de dosis cynisme die daarvoor nodig is stijgt met de dag. (meer…)

Natúúrlijk kunnen wij dat!

Leestijd: 2 minutenNatuurlijk kunnen wij dat! Dit was zonder aarzelen de reactie van acht Agoraleerlingen toen hun duidelijk werd dat in maart 120 leerlingen en 50 leraren uit België, Duitsland en Nederland twee dagen naar Agora komen en zij die happening gaan organiseren. De acht solliciteerden een maand geleden naar een uitdaging die ik had uitgeschreven: ‘Organiseer een event voor alle changemakerscholen uit Nederland, België en Duitsland in maart 2017.’ Agora is samen met Unic in Utrecht, het Vathorst College in Amersfoort, Leon de Gelder uit Groningen en UWC in Maastricht een changemakerschool binnen het internationale netwerk van Ashoka. Changemaker scholen werken met hun leerlingen aan de ontwikkeling van een set eigenschappen die gedeeld worden door changemakers over de hele wereld, de zogeheten changemaker skills. Een bezoekje aan de website van Ashoka beveel ik u zeer aan. (meer…)

Ted Talk ‘Verliefd op leren’

Leestijd: < 1 minuut 16 November jl. viel me de eer toe om op het Corlaer College in Nijkerk een Ted Talk te houden rondom het thema ‘Verliefd op Leren’. In de talk ga ik in op hoe belangrijk het voor een kind is om gezien te worden. Dat resultaten weliswaar belangrijk zijn, maar het vooraleerst toch gaat om het kind zelf en de groei die het doormaakt. Het lukte het Corlaer College die middag en avond om een Lees meer…

Eén leraar kan voldoende zijn……

Leestijd: 2 minuten Als kind bepaalde mijn moeder en haar budget welke kleren ik droeg. Als puber bepaalde de modetrend van dat moment en het budget van mijn moeder welke kleren ik droeg. Na mijn schoolperiode kreeg ik werk en begon ik me te interesseren voor andere kleding. In de stad lag een kledingzaak waarvan ik de eigenaar kende. Als ik er kwam maakten we een praatje over van alles en nog wat, hij serveerde koffie terwijl ik Lees meer…

Wie dicteert onze tijd?

Leestijd: 2 minuten Voor het novembernummer van ‘Van 12 tot 18’ met het thema tijd, schreef ik onderstaande column. “Als u psychologisch afhankelijk bent, handelt u vanuit een wil die achter uw rug om ontstaan is; als overwegend en beslissend persoon heeft men u omzeild. De tijd waarin u deze vreemde wil verwerkelijkt, is in zekere zin niet úw tijd. U beleeft niet uw tijd, maar die van de anderen, omdat u als actor van uw wil, die Lees meer…

Twee redenen waarom ik voor het lerarenregister ben.

Leestijd: 2 minuten Het gaat me om twee punten: Elke beroepsgroep waarvan het handelen zich afspeelt in het publieke domein heeft zich te verantwoorden in dat domein. En al zeker wanneer die beroepsgroep met behulp van rijksmiddelen de handelingen verricht. Het kost niet veel moeite om na te gaan welke beroepsgroepen dat allemaal zijn. Maar dat zijn zeker ook leraren en bestuurders en schoolleiders en…… Dus vanuit dat gegeven ben ik voor zo’n lerarenregister. (ik ben dus ook Lees meer…

Die kansenongelijkheid moeten we zelf aanpakken.

Leestijd: 2 minuten De toekomst is ongewis. We kunnen de glazen bol erbij pakken en proberen wat voorspellingen te doen, maar in tijden van rappe veranderingen blijft het vooral koffiedik kijken. Toch zijn er twee plekken waar we die toekomst wel degelijk kunnen beïnvloeden en dat is thuis en op school. In het gezin hebben we de kans om kinderen in een omgeving van liefde en grenzen te laten ontdekken wie ze zijn en hoe ze zich kunnen Lees meer…

Education 3.0? I want education 0.0!

Leestijd: 3 minuten As a principal I’m supposed to have a vision about education. I have one, but he isn’t enough helpful anymore. The slang words I’ve been using to express my vision weaken my message. I perceive my story lacks the rights words. I’ve been sharing my vision in columns, blogs and keynotes, ebullient and driven by conviction and passion. But I finally say what I actually don’t want to say. All the vitamins I added to Lees meer…

Verhalenvertellers

Leestijd: 2 minuten Paul startte als de nieuwe CEO van het bedrijf. Hij erfde een traditionele toko die de laatste jaren goed had geboerd, maar nu op een cruciaal punt was beland. De concurrenten haalden het bedrijf in en de organisatie leek op drift. Pauls eerste opdracht was het creëren van een nieuwe visie voor de komende vijf jaar en deze te vertalen in een business model. Hij ging weken achtereen met iedereen praten en verzamelde data. Vormde Lees meer…

Webinar ‘hoe kun je het professioneel kapitaal in je school versterken?’

Leestijd: < 1 minuut Op verzoek van Leerling2020 heb ik een masterclass in de vorm van een webinar gegeven over kennisdeling en innovatie. Ik ga in op het belang van het versterken van het professioneel kapitaal in scholen en leg uit hoe we dat bij de Stichting Onderwijs Midden-Limburg aanpakken m.b.v. Heyy. Bijgaand de toegang naar de webinar. Ga naar http://www.hema-academie.nl/Schoolinfo en log in met e-mailadres: j.fasen@mundiumcollege.nl wachtwoord: Webinars2016! Let op: het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.     Share this… Lees meer…

Hoe organiseer je toevallige ontmoetingen?

Leestijd: 2 minuten Dit is vast herkenbaar: je bent ergens op een bijeenkomst en komt toevallig in contact met iemand die jouw passie deelt. Die persoon ken je tot dat moment niet, maar er is meteen een klik. Voor je het weet sta je samen honderduit te praten over je vak of waar je ook mee bezig bent en deel je successen, uitdagingen en nieuwe vondsten. Je inspireert elkaar en de ander heeft of kan iets waar jij Lees meer…

Het platleggen van het proces richting #2032 is een gotspe.

Leestijd: 2 minuten Dit is dé kans voor leraren! Pak die kans, onderteken en sluit je aan bij de groep leraren die een oproep heeft geschreven, nadat de Onderwijscoöperatie vorige week het proces van curriculum2032 (verder #2032) stillegde. De Onderwijscoöperatie heeft zich door die actie laten kennen als een partij die de trots, de bevlogenheid, het maatschappelijk aanzien en de kwaliteit van leraren niet weet te behartigen, laat staan naar een hoger plan kan tillen. Maar dat komt je Lees meer…

Afpellen

Leestijd: 2 minuten Het was een bijzondere ervaring op Oudejaarsdag in de studio van BNR radio. Sinds die middag ben ik een disruptor. Iemand die de boel flink opschudt, ontwricht en zo nieuwe markten opent. In het programma Zakendoen met zat ik met collega disruptors uit o.a. zorg, telefonie, supermarkt en milieu aan tafel om uit te leggen hoe in 2016 de mores van, in mijn geval het onderwijs, verder ontwricht zou worden. Het is misschien wat arrogant, Lees meer…

Beetje positief nieuws na Zembla van gisteren

Leestijd: < 1 minuut Woensdag 3 februari reikt een Agora leerling en Prof. Jos Claessen het eerste exemplaar van De Tegels van Agora uit aan Freek de Jonge in Niekée. Jos Claessen van de Open Universiteit was erbij, in dat eerste jaar van Agora. Elke week, één dag. Hij kroop onder de huid van deze experimentele vorm van onderwijs. Jos: “Ik wilde het vóelen, de ups en downs beleven. Ik wilde geen afstandelijke wetenschappelijke benadering die uit zou monden Lees meer…

De argumentatie van de adviescommissie

Leestijd: 2 minuten Gisteravond kwam het nieuws dat Agora niet wordt toegelaten tot de kraamkamer in Amsterdam, waar vier plannen worden voorbereid om school te worden. Hieronder de argumentatie van de adviescommissie. De adviescommissie vindt Agora een origineel en innovatief concept; in vergelijking met het reguliere onderwijs gaat het roer bij Agora Amsterdam helemaal om, het onderwijs wordt anders georganiseerd en krijgt vorm vanuit het gesprek tussen leraar en leerling waarbij alle bestaande onderwijsconcepten worden losgelaten. De ervaringen Lees meer…

JA!…..zeiden de beide inspecteurs.

Leestijd: 2 minuten ‘Kunnen jullie ons ervan overtuigen dat jullie op Agora de goeie dingen voor leerlingen doen?’ Dat was de startvraag waarop de beide inspecteurs antwoord wilden geven aan het eind van hun kwaliteitsonderzoek op 2 december jl. Ik ben overtuigd van de rijkdom en kracht van het Agora concept, toch voelde het als een dag van de waarheid. Nog even in het kort: alles draait om het samenspel tussen leraar en leerling. Die twee maken onderwijs Lees meer…

Behandel kinderen zo ongelijk mogelijk om ze gelijke kansen te geven.

Leestijd: 2 minuten Wanneer ik een trap afloop vergewis ik me er van dat de trap stevig genoeg is om mij te dragen en ik me voldoende zeker voel om veilig beneden te komen. Wanneer ik een kind van drie wil leren traplopen onderzoek ik ook eerst de trap en mezelf en ga dan stapje voor stapje te werk. De trap eerst eens laten zien en eraan laten voelen. Handje in hand naar boven. Trede voor trede. Naar Lees meer…

Een aanbod om in gesprek te gaan.

Leestijd: 2 minuten Vanochtend las ik het meest recente blog van Alderik Visser, Maatwerk, monitoring en selfie-school. Een lezenswaardige kritische bespiegeling op de onderwijsontwikkelingen die gaande zijn en steeds nadrukkelijker gestalte (proberen te) krijgen. Een stuk dat reacties, discussie en aandacht verdient omdat Alderik relevante thema’s aansnijdt en ze naar een niveau tilt waarmee we verder komen, mits we de discussie op de juiste manier voeren. En dat lukt niet via Twitter, althans ikzelf ben daar niet zo goed Lees meer…

Een nieuw curriculum alleen is niet voldoende

Leestijd: 2 minuten Paul Schnabel werkt aan een advies voor een nieuw curriculum. Eind dit jaar is het af. Hij betrekt er zowat heel Nederland bij, want nadenken over de inhoud van onderwijs is meteen een reflectie op onze belangrijkste democratische waarden. Inmiddels is duidelijk dat persoonsvorming meer nadruk krijgt en dat de kwalificatie voor een beroep niet meer belangrijker is dan goed burgerschap. Prima dat we het wat in scholen moderniseren, maar wanneer we niet tegelijkertijd ook Lees meer…

Word onze VIP bij Seats2meet Heyy Niekée

Leestijd: < 1 minuut Wil je in een inspirerende omgeving werken? Kom dan in de week van 16 t/m 20 november naar de Seats2meet locatie Heyy op Niekée in Roermond. Profiteer in de actieweek van een bourgondisch lunchbuffet, elke middag een andere workshop en upgrade naar de luxe Seats2Inspire. Helemaal GRATIS! Het thema deze week is ‘Leren in ontmoeting’. In de ontmoeting met anderen ontstaan vaak de beste ideeën. Daar geloven wij heilig in. Via www.seats2meet.com reserveer je eenvoudig een plek in Lees meer…

Amsterdamse lef

Leestijd: 2 minuten De Amsterdams onderwijswethouder Simone Kukenheim heeft vast het boek van Edward Glaeser “Triumph of the city” gelezen. Glaeser laat zien hoe grote steden sinds eeuwen de centra zijn van bloeiende kennis, invloedrijke innovaties, persoonlijk contact tussen mensen (aangewakkerd door de moderne communicatie technologie!) en welvaart. Hij neemt in zijn boek ook een paragraaf op over onderwijs en stedelijk succes. Hij rekent voor dat wanneer het aantal hbo’ers of universitair geschoolden van een stad met 10 Lees meer…

Geld als gamechanger

Leestijd: 2 minuten Eén keer per jaar slaat Pavlov zijn slag in directiekamers van scholen. Waar door het jaar heen schoolleiders zich steeds meer ontpoppen als visionairs met inhoud en innovatie hoog op de agenda, worden het rond mei plots zakelijke boekhouders. In mei luidt de bel voor de formatie van het jaar erop. Dat gaat volgens beproefd recept, hier een tikkeltje vereenvoudigd. Voor elke leerling maakt het Rijk gemiddeld €7.000 over, alle leerlingen worden ingedeeld in groepen, Lees meer…

Pitch voor de jury van #onzenieuweschool

Leestijd: 3 minuten 31 Augustus mochten Alexandra Broussard en ik in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een pitch houden over Agora Amsterdam. In maximaal vier minuten, zonder (digitale) hulpmiddelen, vertellen wat Agora is en beoogt. Amsterdam is op zoek naar schoolmakers. Alexandra Toen ik over het Agora concept hoorde, vielen in mijn onderwijshart alle stukjes op z’n plaats. Ik geloof dat als je mag leren wat je interesseert, dit je heel erg motiveert. En als je gemotiveerd bent, leer je Lees meer…

Agora en het doeldomein ‘subjectificatie’ van Gert Biesta.

Leestijd: 6 minuten Via Twitter stelde Hester IJseling de volgende vraag: .@jan_fasen Benieuwd naar het standpunt van #Agora mbt #subjectivering en #volwassenheid (in de betekenis die @gbiesta eraan hecht). #dtv Leuke vraag waar ik me niet met een tweet vanaf wil maken. Daarom een antwoord in dit blog. Alvorens op de vraag in te gaan lijkt het me van belang heel kort iets over het ontstaan van Agora te vertellen. Zo’n 2 ½ jaar geleden schreven we met Lees meer…

Een stuur met teveel toeters en bellen. #blimageNL

Leestijd: 5 minuten Hartger Wassink daagde me in zijn blog uit tot een #blimage. Frans Droog gooide deze steen vrijdag jl. in de Twittervijver. Het gevolg van die worp blijft niet beperkt tot wat rimpelingen op het water. Hieronder mijn ietwat langere persoonlijke bijdrage. Het is immers vakantie J Ik was net een paar weken 12 toen ik naar de L.T.S. ging. Eerder vanzelfsprekend dan een overwogen keuze. We schrijven 1974. Ik herinner me nog dat ik een paar maanden eerder een Cito Lees meer…

Als organisatie en processen worden vergeten verandert er uiteindelijk helemaal niets

Leestijd: 2 minuten 90% Van mijn tijd doe ik m’n stinkende best om een systeem in stand te houden waar ik eigenlijk zo snel mogelijk van af wil. Ik doe dat overigens bij volle verstand. Met passie en toewijding. Al jaren. Zó vanzelfsprekend. Niemand merkt iets van een mogelijke worsteling. Mijn meerderen vinden zelfs dat ik dit in het geheel niet onaardig doe. De 10% die overblijft kan ik werken aan gedachten en ideeën waarvan ik vind dat Lees meer…

Schrijf het pas op als het werkt!

Leestijd: 2 minuten Honden bestaan om mensen gezelschap te houden. Met een stevig fietsslot voorkom je diefstal van je fiets. Het celibaat brengt priesters dichter bij God. Van de verplichte rekentoets gaan kinderen beter rekenen. We gaan er voetstoots vanuit dat deze redeneringen kloppen. In ieder geval maken we ons niet erg druk over de juistheid ervan. Dat komt omdat we graag in oorzaak en gevolg denken, in lineaire patronen. Probleem B wordt veroorzaakt door gebeurtenis A. Dat Lees meer…

Schoolleider, het is een vak!

Leestijd: 2 minuten Onlangs las ik dat sinds het uitbreken van de crisis zo’n 60% van de bestuurders van bedrijven nieuw is. Deels door natuurlijk verloop, deels door vervanging omdat een crisis blijkbaar ander leiderschap vraagt. Wanneer een bestuurder gedwongen moest vertrekken had dat veelal te maken met achterblijvend netto resultaat. Of men had een grotere liefde voor de kaasschaaf dan voor diep snijden en hervormen. Of men had wel degelijk diep gesneden, maar vond toch dat het Lees meer…

Meetup bij Niekée n.a.v. Tegenlicht uitzending ‘de onderwijzer aan de macht’.

Leestijd: < 1 minuut Naar aanleiding van de Tegenlicht uitzending van 1 februari willen we graag met een breed publiek het gesprek voeren over onderwijs. De Tegenlicht uitzending zal hiervoor de basis vormen. Datum: Donderdag 5 maart 2015. Plaats: Niekée Roermond, Oranjelaan 300, 6043 GL Roermond Tijd: 15.30 – 20.30 uur Programma: 15.30 uur:                              Inloop met koffie/thee 16.00 uur:                              Welkom door Martin Peters, locatiedirecteur Niekée 16.05 uur:                              Uitleg werkwijze door dagvoorzitter Petra Stienen (Arabist, schrijfster) 16.15 uur:                              Het Lees meer…

Seats2meet

Leestijd: 2 minuten Wat een heerlijk gevoel wanneer je een probleem kunt oplossen. En ik heb een probleem opgelost. Op een heel eenvoudige manier. Ik weet al heel lang van het bestaan van die oplossing, maar heb me dat nooit gerealiseerd. Misschien omdat die oplossing helemaal niet bedoeld was voor mijn probleem. Of vond ik die oplossing te eenvoudig en moet eenvoudig liefst complex zijn om op waarde geschat te worden? Maar eerst het probleem. Ik vind al Lees meer…

De 1000-dagen-missie van United4Education

Leestijd: 3 minuten 1 Oktober is United4Education gelanceerd. Met een volle zaal bij Beeld en Geluid in Hilversum bliezen we dit initiatief leven in en sindsdien is de wind niet meer gaan liggen. Bij de FaceBookgroep hebben zich zo’n 250 mensen aangesloten. Daarvan en daarnaast zijn zo’n 100 mensen actief binnen tien zogenaamde transitiepaden. Transitiepaden ontstaan rondom vernieuwingsprojecten en thema’s die in scholen actueel zijn op dit moment. Binnen elk transitiepad werken mensen samen, delen een lichtpunt in Lees meer…

Bendecafé over professionele ruimte en gespreid leiderschap

Leestijd: < 1 minuut Professionele ruimte en gespreid leiderschap zijn begrippen die we binnen scholen in toenemende mate gebruiken. Maar wat betekenen deze begrippen en hoe zorg je ervoor dat ze praktijk worden in scholen? Daarover gaat ons Bendecafé op 15 januari 2015. Niemand minder dan Joseph Kessels zal die middag zijn visie op beide begrippen met ons delen, waarna in ateliers verkend kan worden hoe er in de scholen vorm en inhoud aan gegeven wordt. De eerste opbrengsten Lees meer…

Failliet

Leestijd: 2 minuten De Tweede Kamer deed onlangs een voorstel aan de staatssecretaris om leerlingen met stoornissen als ADHD of autisme niet meer te verplichten om vijf dagen per week naar school te gaan. Ze hielden een pleidooi om hen deels thuis les te geven. Met andere woorden: geen leerplicht voor kinderen met een stoornis. De Kamer is namelijk tot de conclusie gekomen dat er binnen het huidige systeem geen maatwerk mogelijk is en sommige leerlingen dan maar Lees meer…

Geen experimenten, maar innovaties.

Leestijd: 2 minuten De meeste wetten staan voor decennia in steen gebeiteld. Maar wat u misschien niet wist is dat er ook Experimenteerwetten zijn. Deze wetten staan experimenten toe buiten de geregelde orde. Dat we 130 mogen rijden volgde bijvoorbeeld uit zo’n experimentenbesluit. Het ‘tandartsexperiment’ dat in 2012 in ging en tandartsen vrijheid van tarieven gaf is ook zo’n voorbeeld, maar sneuvelde al na een jaar. Maar de meeste wetten staan voor decennia in steen gebeiteld. Sinds 1970 Lees meer…

dialoog over onderwijs in Society 3.0

Leestijd: 2 minuten “Kennis delen gaat vanzelf in Society 3.0, dus hebben we nog wel onderwijs nodig?” Over deze stelling ga ik woensdagochtend bij Seats2Meet in Utrecht in dialoog met o.a. Ronald van den Hoff, John Moravec, Claire Boonstra, Maurice de Hond, Erno Mijland en Hedwyg van Groenendaal. Society 3.0 biedt ongekende mogelijkheden om kennis te delen en in netwerken te leren en dwingt ons om na te denken over de betekenis voor de inhoud en de organisatie Lees meer…

Kafkaësk

Leestijd: 2 minuten Onlangs las ik in het Financieele Dagblad een interview met Marcel Smits, de financiële topman van Cargill. Cargill is een miljardenbedrijf in voedingsgrondstoffen. Het opereert wereldwijd en wil in 2025 7,5 miljard mensen voeden. Zover is het nog niet, want volgens de VN gaan elke dag 1 miljard mensen met honger naar bed. Die hongerige miljard wordt niet bereikt door meer te produceren, legt Smits uit, maar door onderzoek naar veranderende consumentenpatronen en eetgewoonten, ontstaan Lees meer…

United4Education presenteert zich op 1 oktober en nodigt jou uit om mee te doen!

Leestijd: 2 minuten Elk kind heeft recht op het beste onderwijs. Er is geen ouder die met minder genoegen zal nemen. Ouders moeten voetstoots ervan kunnen uitgaan dat hun kind op een school zit waar het uitstekend wordt voorbereid op een plek in de samenleving. Dit vinden we in Nederland zo vanzelfsprekend dat de vraag of dat ook werkelijk het geval is nauwelijks gesteld wordt. Scholen schrijven allemaal op hun website dat hun leerlingen in goede handen zijn Lees meer…

Agorafobie

Leestijd: 2 minuten Steeds vaker neem ik het woord transitie in mijn mond. Ik praat nauwelijks nog over verbeteren of vernieuwen, want die begrippen zijn inmiddels teveel onderwijsjargon om nog uit te dagen buiten de bestaande kaders te denken. Beide begrippen worden daarnaast vooral gebruikt als synoniem voor een proces, terwijl ze de uitkomst moeten zijn. Een transitie is nodig om te verbeteren en te vernieuwen. Volgens Jan Rotmans betekent transitie: “… fundamentele omslagen in ons denken en Lees meer…

Change the educational system radically

Leestijd: < 1 minuut In Roermond (NL) we are changing the educational system radically. In august 2014 we’ll start with 33 kids on Agora. Agora is not a school, but a square. A place for learning in the middle of the society. Look at the mission statement below.   Agora is a place to be for every child. Agora is a self-evident part of the society, the market place where everything happens. We prepare children to be successful in Lees meer…

Stroop de mouwen op

Leestijd: 2 minuten In het rapport Naar een lerende economie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) worden we gemaand om gepast ongerust te zijn. Het rapport beschrijft een lezenswaardige zoektocht naar toekomstige euro’s in een dynamische en onvoorspelbare wereld. De diepere wijsheid van het rapport ligt in een pagina’s lang pleidooi om onderwijs nadrukkelijk op het schild te heffen als urgente factor in het slagen van die zoektocht. Transformeer het onderwijs naar een postindustriële opzet. Laat Lees meer…

Onderzoek naar gespreid leiderschap en professionele ruimte

Leestijd: 2 minuten Kernbegrippen in de strategische koers van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg zijn o.a. gespreid leiderschap en professionele ruimte. Je zou grofweg kunnen zeggen dat persoonlijke factoren van medewerkers (zoals persoonlijkheid, competenties, autonomie en relaties) en organisatiefactoren (waaronder de verschillende stijlen van leiderschap en specifiek dat type leiderschap dat medewerkers uitdaagt en in de gelegenheid stelt voortdurend te werken aan de verbetering van de eigen professionaliteit) belangrijke voorwaarden zijn om gespreid leiderschap te laten plaatsvinden. Gespreid leiderschap Lees meer…

Begint eer ge bezint

Leestijd: 2 minuten Hier schrijf ik af en toe over ontwikkelingen op mijn school. De rode draad is steeds: van keurslijf naar keuze, van massa- naar maatwerk en van regels naar waarden. We zijn onderweg van een roestig afrekensysteem naar een omgeving waar de lerende mens centraal staat. Natuurlijk hebben we daar goed met onze leraren over gesproken, maar uiteindelijk moet je gewoon beginnen. Eerst een stukje grond aanharken, middenin een klein boompje planten en nu wordt het Lees meer…

Kantelen of kapseizen?

Leestijd: 2 minuten Onlangs mocht ik aanschuiven bij het zoveelste gesprek over veranderingen in het onderwijs. Een groep ‘kantelaars’ – geestdriftige visionairs die op hun school belangwekkende veranderingen doorvoeren – was in Rotterdam bijeen onder leiding van veranderprofessor Jan Rotmans. Jan was onder de indruk van de visie en passie waarmee we de zaal al snel wisten te vullen. Hij vroeg zich hardop af hoe het kon dat hij, die van veranderen en dwarsdenken leeft, nog nooit iets Lees meer…

Vestig hoop op de generatie die nu in de schoolbanken zit.

Leestijd: < 1 minuut Deze column is verschenen in het Financiële Dagblad van donderdag 16 januari 2014. Met het afnemen van de angst voor de crisis verdwijnt vast ook de motivatie om nieuwe wegen in te slaan. Wat dat betreft is het gemakkelijker om een vis te leren vliegen dan een volwassen mens te motiveren zijn gewoonten te veranderen. We roepen wel dat we nieuwe wegen zullen inslaan, maar ik ben er somber over of we dat ook zullen Lees meer…

Spotify paradigma

Leestijd: 2 minuten Binnen onze sector domineert de gedachte dat overheidseuro’s rijkelijk moeten rollen en het liefst onze kant op. Geen enkele zichzelf respecterende regering wil toch het verwijt krijgen zo onverstandig te zijn om de domheid niet te vrezen, is de redenering. Maar vanaf Balkenende-4 rollen steeds minder euro’s onze kant op en scholen voelen de gevolgen daarvan als nooit te voren. In stilte wordt al vele jaren visieloos gesneden in de Rijksbekostiging. Het onlangs gesloten onderwijs- Lees meer…

Trage Vragen

Leestijd: 2 minuten Onlangs organiseerden we op school een onderwijsavond rond het thema pedagogisch tact. Pedagogisch tact komt erop neer dat je als leraar, of directeur, of ouder op het juiste moment het goede doet. Er daarmee voor zorgt dat geen enkel kind of medewerker buiten de boot valt. Een geweldig mooi en inspirerend thema dat het authentieke contact tussen leraar en leerling centraal stelde. De tongen kwamen al snel los bij de bezoekers die avond. Voorbeelden werden Lees meer…

Nog een keer de koers van de scholen in Midden-Limburg

Leestijd: 3 minuten Uit internationale onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen het hoogst scoren op welbevinden. Daartegenover zien we de afgelopen jaren een exponentiële groei van het aantal rugzakjes in scholen en investeren scholen meer dan ooit in aanbod om de toenemende zorgvraag van leerlingen aan te kunnen. Een bijzondere afwijking We horen leerlingen steeds luider aangeven dat ze meer en meer genoeg hebben van het aanbodgerichte curriculum gestuurde klassikale onderwijs. Een systeem dat in de diepste krochten van Lees meer…

Wetenschappelijk onderzoek naar onderwijsvernieuwing Connect College i.s.m. Fontys, TUE en Kennisnet.

Leestijd: 2 minuten In de onderbouw van ons VWO is een groep van 55 leraren dit schooljaar gestart met een andere aanpak en organisatie van hun lessen. Meer vraag- en leerling gestuurd werken, andere organisatie van lessen en curricula, andere rol voor leraren en leerlingen, etc. Het zijn de eerste ontwikkelingen in het persoonlijk maken van ons onderwijs, waar we in 2015 schoolbreed een aantal stevige stappen in gezet zullen hebben. Als school hebben we belangrijke vragen rondom Lees meer…

Par excellence

Leestijd: 2 minuten In juli trakteerde onze staatssecretaris op taart. Voor zes geslaagden had Dekker de slingers opgehangen vanwege hun uitzonderlijke prestaties. Ze voldeden prima aan zijn definitie van excellent en waren daarom welkom op zíjn feestje. Tof voor die leerlingen, ze hebben een prestatie geleverd waar ze ondubbelzinnig voor gelauwerd mogen worden. Maar jammer voor Dekker, want excellent genoemd worden omdat ik als leerling iets heel goed doe wat diezelfde Dekker voor mij bedacht heeft, heeft niets Lees meer…

Leraren leren en delen met elkaar als effectieve vorm van professionaliseren

Leestijd: < 1 minuut Leraren leren en delen met elkaar als effectieve vorm van professionaliseren Impressie van een Bendecafé op het Connect College als effectieve vorm van professionaliseren van leraren. Volgend Bendecafé is op 26 september op het Blariacum College! bit.ly/18WlL55 Share this… email Facebook Twitter Linkedin Tumblr

Wat is het verschil tussen gas, water, licht en…..ICT?

Leestijd: 2 minuten Als een school in het nieuws komt vanwege inzet van iPad’s in haar lessen geeft dat meestal een hoop reuring. Voor- en tegenstanders buitelen onmiddellijk over elkaar heen. De niets vermoedende luisteraar zal graag geloven dat hier een diepe betrokkenheid met de gebruikers van ons onderwijs achter schuil gaat. Maar het blijven oppervlakkige praatjes over techniek, over dingen verpakt in meningen, overtuigingen en frustraties. Het zijn geen dialogen over de moderne ontwikkeling van jonge mensen, Lees meer…

Gesneuveld praktijkvoorbeeld door bezuinigingen op onderwijsonderzoek

Leestijd: 2 minuten Professionaliseren van leraren in en om de eigen werkplek, betekenis en inhoud geven aan hun professionele ruimte, het versterken van de innovatieve slagkracht van de school en het creëren van nieuwe kennis over onderwijs en leren. Vier resultaten die we gaan realiseren met ons afgelopen schooljaar opgestarte kennis- en leercentrum Connect2live www.connect2live.org Leraren niet meer lukraak op cursus sturen maar hen ín de school, vanuit hun persoonlijke visie en ondersteuningsvraag een passend professionaliseringsaanbod doen en Lees meer…

Zin en onzin van iPadscholen

Leestijd: 3 minuten Simon Verwer @Denkfiguren zette gisteren een transcript op zijn blog over het gesprek over de iPadscholen tijdens  de uitzending van Knevel en van de Brink van vrijdag 29 juni. http://bit.ly/12yXhez Aan het einde van zijn blog stelt hij de vraag: ‘Wat ik van het debat tussen Maurice de Hond en Jasper van Dijk over de (on)zin van iPadscholen leer is……’ Hieronder mijn reactie op die vraag.     ………..dat het een boeiende discussie is, waarin ik Lees meer…

Geen school, maar een AGORA. We starten in augustus 2014.

Leestijd: 2 minuten ‘100 kinderen, 100 leerroutes’. Voor elk kind een persoonlijke leerroute, te midden van andere kinderen, leraren, ouders en vele relevante mensen voor de ontwikkeling van kinderen. De citoscore is geen toelatingscriterium, maar is samen met het leerlingvolgsysteem van de basisschool het startpunt voor leren en ontwikkelen op AGORA. We gaan niet uit van het standaard curriculum, maar van vijf werelden die de bron zijn van een evenwichtige leerinhoud. Kinderen onderzoeken, bevragen en doorvorsen deze werelden Lees meer…

Zijn ze nou helemaal gek geworden………?

Leestijd: 2 minuten Met verbijstering heb ik kennisgenomen van het voornemen van het ministerie van OCW om de subsidie aan LOOK (wetenschappelijk centrum lerarenonderzoek van de Open Universiteit) stop te zetten. Alles wat te maken heeft met professionalisering van leraren en daarmee met verbetering van de kwaliteit van het onderwijs wordt hiermee de nek omgedraaid.   Het schrappen van LOOK is een volstrekt inconsistent signaal van het ministerie in het licht van de vijf landelijke speerpunten zoals die Lees meer…

Opstart van het project Persoonlijk Leren van SOML

Leestijd: 3 minuten SOML maakt het onderwijs persoonlijk De Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) gaat het onderwijs persoonlijk maken. Vier brede scholengemeenschappen (BC Broekhin, Mundium College, SG St. Ursula en Connect College) met samen tien locaties in Midden Limburg zijn gisteren gestart met deze ontwikkeling. Als projectleider ben ik met een groep ‘steigerbouwers’ (20 medewerkers dwars door alle locaties en lagen heen) twee dagen in het Boshotel in Vlodrop om het project op te starten. Concreet gaan we in Lees meer…

We laten de bewindslieden zien hoe innovatief we al zijn.

Leestijd: 2 minuten Vanmiddag zat ik met een achttal collega schoolleiders in Utrecht bij elkaar om samen met Maurice de Hond te praten over vernieuwende onderwijsconcepten in het VO. In het PO gaan in augustus zo’n 10 basisscholen van start die werken volgens de uitgangspunten van ‘Onderwijs voor een nieuwe tijd’ (o4nt) http://bit.ly/GJVTLc Maurice is een van de aanjagers en vormgevers van het proces waar dit concept uit is voortgekomen. Vanmiddag lag de vraag op tafel hoe innovatief Lees meer…

Stimuleren digitale leernetwerken innovatie in scholen?

Leestijd: 3 minuten Innovatie en vernieuwing staan hoog op de agenda in veel scholen. Er zijn vele ontwikkelingen gaande op dit moment. Het ‘onderwijs persoonlijk maken’ is bijvoorbeeld zo’n ontwikkeling die nogal in de belangstelling staat en waar scholen mee aan de slag willen. Maar waarom zouden we dat doen? En hoe doe je dat? En wat betekent ‘het onderwijs persoonlijk maken’? Nergens liggen de antwoorden op die vragen voor het oprapen, behalve als je denkt dat kopiëren Lees meer…

Volle bak bij ons Bendecafé: ‘het onderwijs persoonlijk maken’.

Leestijd: 2 minuten Volle bak bij Bendecafé woensdag 27 maart. Samen met iiO (innovatie impuls onderwijs) organiseert het Connect College op woensdag 27 maart een Bendecafé met als thema ‘het onderwijs persoonlijk maken’. Het is een actueel thema dat voortkomt uit de steeds luider wordende roep om het onderwijs veel meer dan nu het geval is te organiseren rondom de persoonlijke leerstijl en –vraag van onze leerlingen en de uitdaging om met minder geld beter onderwijs te maken. Lees meer…

Bendecafé Connect College met als thema: Het onderwijs persoonlijk maken.

Leestijd: 2 minuten Het lijkt erop dat scholen zich meer dan ooit gesteld zien voor twee gigantische uitdagingen. De eerste gaat over de vraag hoe we onze scholen financieel gezond houden vanwege krimp én een pak ‘stille’ bezuinigingen door het vorige kabinet http://bit.ly/OcIIgv De tweede is de groeiende praktijk dat de manier waarop we ons onderwijs al decennia organiseren voor een steeds grotere groep leerlingen problematisch is. Wanneer we vooral de eerste uitdaging oppakken is de kans groot Lees meer…