Skip to main content
Uncategorized

Zijn ze nou helemaal gek geworden………?

By juni 6, 2013No Comments

Met verbijstering heb ik kennisgenomen van het voornemen van het ministerie van OCW om de subsidie aan LOOK (wetenschappelijk centrum lerarenonderzoek van de Open Universiteit) stop te zetten. Alles wat te maken heeft met professionalisering van leraren en daarmee met verbetering van de kwaliteit van het onderwijs wordt hiermee de nek omgedraaid.

 

Het schrappen van LOOK is een volstrekt inconsistent signaal van het ministerie in het licht van de vijf landelijke speerpunten zoals die geformuleerd zijn in het Bestuursakkoord tussen de VO-raad en de minister. Daarin staat: de leerprestaties van leerlingen in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen moeten aantoonbaar verbeteren; tenminste 50% van de scholen moeten in 2015 voldoen aan criteria van de Inspectie op het gebied van het ‘opbrengstgericht werken’; leraren dienen hun onderwijs af te stemmen op de verschillen in de klas, zowel voor de sterkere als de zwakkere leerlingen; excellentie wordt gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt ondersteund; nadruk op verbetering van het HRM-beleid.

 

LOOK is betrokken bij veel scholen die voortvarend aan de slag zijn met die speerpunten. Op een heel bijzondere manier, omdat LOOK per definitie in haar werkwijze als onderzoeksinstituut uitgaat van de vraag van de scholen. Startpunt is niet een in een studeerkamer bedacht onderzoeksproject, maar de ontwikkeling, innovaties en leervragen op scholen. De constante focus daarbij is het verbeteren van de kwaliteit van leraren en daarmee de kwaliteit van ons onderwijs.

 

Binnen Limburgse scholen lopen een groot aantal initiatieven die wezenlijk zijn voor de toekomst en de kwaliteit van ons onderwijs waar LOOK een belangrijke rol in speelt. Denk bijvoorbeeld aan een Limburg brede ambitie om gepersonaliseerd leren inhoud te geven. Dit vraagt een fundamenteel andere rol van de leraar. Op een 10-tal scholen is deze ontwikkeling inmiddels gestart en LOOK speelt een sleutelrol in het ondersteunen met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Maar ook de groeiende praktijk om binnen de regio nieuwe en zittende leraren een maatwerk professionaliseringstraject aan te bieden en leernetwerken van leraren te starten zou vanaf 1 januari door LOOK onderzocht worden op resultaat voor leraren én leerlingen.

 

Maar ook buiten Limburg is LOOK actief in vele scholen vanuit dezelfde focus. Geen studeerkamer onderzoek, maar met de poten midden tussen de mensen en het echte werk.

Met het verdwijnen van LOOK verdwijnt niet alleen heel veel unieke expertise en kennis die scholen hard nodig hebben, maar komt aan de vele activiteiten van LOOK binnen scholen een abrupt einde. Ik vraag me af of deze reikwijdte en de gevolgen van het verdwijnen van LOOK voldoende bekend zijn bij het ministerie. Ik vrees van niet. Daarom roep ik het ministerie op om af te zien van dit besluit, zodat LOOK haar belangrijke werk kan blijven doen.

 

 

Jan Fasen

Voorzitter centrale directie Connect College

 

Projectleider Persoonlijk Leren

Stichting Onderwijs Midden-Limburg

 

 

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Leave a Reply