Skip to main content

Het verhaal van Agora

Op een plek waar leven, leren en opgroeien centraal staan, ligt Agora – een leeromgeving die anders is dan alle traditionele scholen. Agora is niet zomaar een school; het is een gemeenschap waar vrijheid, verantwoordelijkheid en ontplooiing de belangrijkste pijlers zijn. Het verhaal van Agora begint met drie onbetwistbare randvoorwaarden die de essentie van onze visie beschermen en waarborgen dat elk individu zich volledig kan ontplooien.

Agora is een plein. Op dat plein zijn leerlingen, leraren, ouders en allen die er zich welkom voelen. Het is een plek waar de verwondering en nieuwsgierigheid van de leerlingen geprikkeld worden door wie er zijn, wat er is en gebeurt. Alles op het plein bruist van het leven dat leerlingen aanmoedigt, inspireert, uitdaagt en uitnodigt om in beweging te komen en op verkenning en onderzoek uit te gaan. Dat doen leerlingen uit vrije wil, zonder dwang of drang, met en voor elkaar. Ze spenderen hun tijd aan activiteiten die ze de moeite waard vinden en die hun uitdagen om grenzen te verleggen en problemen te overwinnen. Ze hebben de tijd, de middelen en de mensen om zich heen om met elkaar uit te zoeken wie ze zijn, wie ze willen worden en wat ze willen worden. Hoe ze willen leven, hoe ze willen samenleven, hoe ze daar als groep voor gaan zorgen en zich alle expertise eigen maken die ze daarvoor nodig achten. De groep is de voorwaarde voor de groei en ontwikkeling van elke leerling.

Een adaptieve sociale infrastructuur

Stel je een stad voor met alles wat je nodig hebt: wegen, bruggen, parken en openbare voorzieningen. Net zoals een stad, biedt Agora een fysieke en sociale infrastructuur die het leren en werken ondersteunt. Of je nu een tiener bent die nieuwe dingen wil ontdekken of een volwassene die wil blijven leren, op Agora is er altijd een plek voor jou. Het is een leeromgeving die ieders unieke leerproces ondersteunt en zich weet aan te passen aan de telkens veranderende omstandigheden en wensen van iedereen op Agora.

De omgeving is comfortabel en veilig, en nodigt iedereen uit om deel te nemen. We hebben ruimtes, materialen en middelen die leren en werken mogelijk maken. Door te investeren in deze infrastructuur, creëren we gemeenschappen die veerkrachtig zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderingen. Hier draait alles om samenwerking en verbondenheid. Op Agora leren en werken we met en voor elkaar. We zijn er voor elkaar en voelen ons verantwoordelijk voor elkaars succes en welzijn. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand; zonder verantwoordelijkheid is vrijheid zinloos en gevaarlijk, en zonder vrijheid is verantwoordelijkheid deprimerend en onderdrukkend.

Zelfgestuurd Leren

Op Agora bepaal jij zelf wat je leert. Jij bent de regisseur van je eigen leerinhoud. In plaats van dat leraren, die zich op Agora vaak coach noemen, je vertellen wat je moet doen, helpen ze je om je eigen doelen te leren stellen en je eigen weg te vinden, en ze leren je hoe je verantwoordelijkheid neemt voor jouw keuzes en besluiten. Dit betekent niet dat je alleen bent – juist niet. Je leert samen met je leeftijdsgenoten, ouders, leraren en experts, zowel binnen als buiten de school.

Zelfgestuurd leren is bedoeld om je zelfbewustzijn, zelfmotivatie, zelfdiscipline en zelfsturing te ontwikkelen. Altijd onder begeleiding van en verantwoordelijkheid van een leraar. Het draait om het leren controle krijgen over je eigen leerproces en het actief beheren van dat proces. Hierdoor word je een zelfstandige en verantwoordelijke leerling.

Bestel boek

De Kernwaarden van Agora

Agora draait om twee kernwaarden: vrijheid en verantwoordelijkheid. Vanuit deze waarden leiden we vijf kernbegrippen af die ons richting geven:

  • Autonomie: Je mag zelf kiezen wat je wilt doen, zonder dwang of drang.
  • Verbondenheid: Je bent onderdeel van een gemeenschap en werkt samen met en voor anderen.
  • Competentie: Je bent bezig met zinvolle activiteiten die je de moeite waard vindt. Die vaak best moeilijk zijn, maar je voelt dat je het kan.
  • Toekomst: Je ontwikkelt een helder perspectief op de toekomst en maakt bewuste keuzes.
  • Samenleving: Je draagt al vroeg bij aan de samenleving door te leren en te werken binnen en buiten Agora.
Het Diepe Leren

Gerald Hüther, een vooraanstaand hersenwetenschapper, spreekt over drie niveaus van leren. Het eerste niveau is het verzamelen van kennis – veel weten over verschillende onderwerpen. Het tweede niveau is inzicht en begrip, waarbij je dingen herkent en begrijpt door ze zelf te doen. Maar het hoogste niveau is beleven. Dit gaat veel dieper; het verandert wie je bent en hoe je handelt.

Op Agora streven we naar dit diepste niveau van leren. Hier draait het niet alleen om wat je leert, maar dàt je leer en om hoe je leert. Het gaat om de ervaring, de verwondering, en de intrinsieke motivatie om een leven lang te blijven leren.

Conclusie

Agora is meer dan een school; het is een plek waar mensen met plezier leren. Onze visie, gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid, inspireert en verbindt ons. We hebben een infrastructuur die leren en werken ondersteunt en een curriculum dat wordt gedreven door de interesses van de leerlingen. Met onze leidende principes als gids, creëren we een omgeving waar elk individu zich volledig kan ontwikkelen en waar leren een levenslange passie wordt.

Lees meer