Skip to main content

Agora in een Notendop

Agora is de plek waar leerlingen met plezier naartoe gaan en leren. Onderwijs en plezier gaan er hand in hand! Alles draait om het enthousiasme van de leerling en de natuurlijke drang om zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken. Samen met anderen gaan leerlingen op avontuur, waarbij ze elkaar ondersteunen voor een onvergetelijke tijd vol welzijn en succes.

Ze krijgen daarvoor alle tijd die ze nodig hebben. Dit kan voor elke leerling anders zijn. Alles is afgestemd op de behoeften van de leerling en die van zijn medeleerlingen in de groep. Samen kunnen ze groeien en ontdekken waar hun talenten en passies liggen, en hun doelen realiseren op manieren en met resultaten die ze nu misschien nog niet voor mogelijk houden.

Maar een leerling leert en ontwikkelt zich er niet alleen voor zichzelf. Dat doet hij samen met en voor anderen in de groep. De groep neemt verantwoordelijkheid voor elkaars ontwikkeling, welbevinden en succes. Hierdoor ontstaat een sterke gemeenschap waarin iedereen elkaar helpt, zich om elkaar bekommert en elkaar stimuleert.

Op Agora vergelijken we onze leerlingen niet met elkaar. Niemand is beter dan de ander. In plaats daarvan kijken we naar de persoonlijke groei van elke leerling: wat heeft de leerling vandaag geleerd dat gisteren nog niet bekend was? Elke leerling krijgt ons onwankelbare vertrouwen en alles wat hij nodig heeft om volwassen te worden. Dat is wat telt.

Om dat allemaal mogelijk te maken kiest de leerling zelf de onderwerpen die hij wil onderzoeken en waar hij alles over wil weten. De leerling bepaalt ook zelf zijn doelen. Omdat hij de onderwerpen zelf mag kiezen, zorgt dit ervoor dat de leerling intrinsiek gemotiveerd is en diepgaand leert. Het spelend en ontdekkend leren is daarbij de turbo-stand van deze motivatie, waardoor leren nog leuker en effectiever wordt. En hoewel het soms moeilijk kan zijn, weet de leerling dat het mogelijk is en dat hij het kan. Want hij staat er nooit alleen voor; er is altijd steun van andere leerlingen, de ouders en natuurlijk de leraren, hun belangrijkste coaches.

Op Agora doen we het anders. Hier is de leerling de regisseur van zijn of haar eigen leeravontuur, ondersteund door een gemeenschap die in de leerling gelooft en alles eraan doet zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Op Agora is leren leuk, betekenisvol en onvergetelijk!

Hieronder werken we dit iets verder uit.

Agora is een plein, een marktplaats. Iedereen is welkom op dit plein. We vragen leerlingen niet naar hun leeftijd, Cito-scores of advies van de basisschool. Dat is niet nodig, want elke leerling wil leren, groeien, ergens goed in worden en doelen bereiken. Niveau of leeftijd spelen geen rol. We vergelijken leerlingen niet met elkaar en behandelen ze allemaal op hun eigen manier. Hierdoor krijgt elke leerling eerlijke kansen.

Op Agora krijgen nieuwsgierigheid en verwondering alle ruimte. Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig en worden aangetrokken door vele gebeurtenissen om hen heen. Soms blijft een gebeurtenis hangen en wekt verwondering. Daar willen ze meer van weten, alles van weten. Dat gaan ze onderzoeken.

Dit doen ze samen met anderen: medeleerlingen, leraren, ouders, of mensen uit de wijk of stad die bijzondere verhalen en expertise delen op de Agora. Leerlingen leren met en voor elkaar, waarbij iedereen verantwoordelijk is voor het welzijn en succes van de ander. We dagen leerlingen uit om zelf de wijk, stad en wereld in te trekken. Alles wat ze kunnen leren, ligt buiten de school. Het curriculum bevindt zich op straat, waar mensen, omstandigheden en dagelijkse gebeurtenissen een onmetelijk rijke leeromgeving vormen.

Op Agora bepalen leerlingen zelf wat ze willen onderzoeken en leren. Ze krijgen veel ruimte en zeggenschap, en er wordt veel van hen verwacht. Zo ontdekken ze wie ze zijn, waar ze naartoe willen en hoe ze daar kunnen komen. Uiteindelijk volgen ze ook de door de wetgever bepaalde route via toetsen of eindexamens, waarna ze hun ontwikkeling voortzetten op een middelbare school, MBO, HBO of universiteit.

Agora werkt met de vijf werelden van Agora: wetenschappelijke, maatschappelijke, ethische, kunstzinnige en spirituele wereld. Deze werelden bieden verschillende perspectieven op een fenomeen. Bijvoorbeeld, vanuit de wetenschappelijke wereld leer je andere dingen over wijn dan vanuit de maatschappelijke of spirituele wereld. Lees ter inspiratie het artikel ‘Hartstochtelijk pleidooi voor de vijf werelden van Agora’ op het netwerk voor Agoraprofessionals.

Leraren zijn het middelpunt op de Agora. Zonder hen is er geen Agora. Ze geven leerlingen vertrouwen, vrijheid en autonomie om op onderzoek uit te gaan, gebaseerd op pedagogisch en didactisch vakmanschap en wetenschappelijke inzichten. Leraren werken samen in teams, hebben autonomie en verantwoordelijkheid, en zorgen zelf voor hun professionalisering. Ze kiezen samen met leerlingen hun nieuwe collega’s en werken minimaal 0,75 fte. Eén dagdeel per week is voor ontwikkeling met collega’s van andere Agora’s.

Leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus vormen een basisgroep met één leerkracht. Ze worden aangemoedigd om ook samen te werken met anderen in challenges. Groepsvorming is essentieel op Agora, waar leerlingen leren met en voor elkaar, en oefenen om mens, burger en professional te worden. Ouders zijn een belangrijk onderdeel van de groep, nemen deel aan dialogen, challenges en ontwikkelingen op de Agora, en komen samen tijdens community avonden.

De georganiseerde leertijd is dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur. De starttijd kan per leerling verschillen. Leerlingen krijgen geen huiswerk, zodat ze na schooltijd tijd hebben voor vrienden, familie, hobby’s, sport en muziek. De Agora is in principe 50 weken per jaar 24/7 open.

Interesse?

Een dag op Agora begint met een dagstart, gevolgd door challenges en onderzoeken. Na de middagpauze is er een stiltemoment voor lezen, stilte, muziek luisteren of mediteren. De dag eindigt met een gezamenlijke dagafsluiting. Inspiratiesessies met belangrijke persoonlijkheden verrijken het leerproces. Deze persoonlijkheden delen hun kennis en openen nieuwe ideeën en perspectieven voor de leerlingen.

De ruimte op Agora is een plein dat niet lijkt op een schoolgebouw, maar een paleis van verwondering. De ruimtes zijn open, transparant, kleurrijk en faciliterend voor wat kinderen en volwassenen willen doen. Er zijn stilte- en studeerruimtes, praktijkruimten en materialen om te maken, scheppen en creëren. Buiten is er ruimte voor natuur, spel, sport en tuinieren. Bij voorkeur ligt de Agora midden in de wijk, zodat de verbinding tussen binnen en buiten leren gemaakt kan worden.

Ouders zijn cruciaal op de Agora. Zij kennen hun kinderen het beste. Ouders participeren in dialogen, challenges en ontwikkelingen, en organiseren minstens twee keer per jaar een inspiratiesessie. Ze kunnen ook participeren in de begeleiding van leerlingen of in klankbordgroepen en medezeggenschapsraden. Ouders zijn welkom op community avonden waar leerlingen laten zien waar ze mee bezig zijn en hoe ze zich ontwikkelen.