Skip to main content
Uncategorized

Geen school, maar een AGORA. We starten in augustus 2014.

By juni 23, 20136 Comments

‘100 kinderen, 100 leerroutes’. Voor elk kind een persoonlijke leerroute, te midden van andere kinderen, leraren, ouders en vele relevante mensen voor de ontwikkeling van kinderen. De citoscore is geen toelatingscriterium, maar is samen met het leerlingvolgsysteem van de basisschool het startpunt voor leren en ontwikkelen op AGORA. We gaan niet uit van het standaard curriculum, maar van vijf werelden die de bron zijn van een evenwichtige leerinhoud. Kinderen onderzoeken, bevragen en doorvorsen deze werelden als basis van hun groei en ontwikkeling. Omdat er niets in deze wereld is, dat niet interessant en belangrijk genoeg is om te bestuderen. Kinderen tussen 12 en 18 jaar krijgen binnen AGORA volop kansen en ruimte. Op een natuurlijke manier stimuleert AGORA de ontmoeting en verbinding met de schoonheid en de rijkdom van de wereld. Op die manier garanderen we voor elk kind een diploma. Het niveau is nooit lager dan het instroomniveau en het tempo waarmee dat diploma behaald wordt ligt niet vast, maar is afhankelijk van de individuele leervraag, -stijl en -snelheid van kinderen.

AGORA is geen school, maar een plein. Zoals we dat kennen uit de Griekse Oudheid. Een marktplaats in het hart van de polis waar het sociale, commerciële en politieke leven zich afspeelde. Een ontmoetingsplaats voor iedereen. Centraal op dat plein staat de nieuwsgierigheid van kinderen. Alles wat op dat plein gebeurt en iedereen die er komt handelt en denkt op een manier waardoor die nieuwsgierigheid steeds opnieuw wordt aangewakkerd en waardoor kinderen een brede groei en ontwikkeling doormaken.
AGORA is geen school, maar een optimale vorm van persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leren. AGORA vindt haar basis in het Niekée concept en zal ook op die locatie van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg uitgevoerd gaan worden.

Deze week hebben we een groep leraren samengesteld die alle ruimte krijgt om binnen dit kader komend schooljaar AGORA verder te ontwikkelen, zodat we in augustus 2014 de eerste heterogene groep leerlingen welkom kunnen heten.
We mikken op een groep tussen de 30 en 50 leerlingen. Van vmbo basis tot en met gymnasium. Met elk kind ontwerpen we vanaf het eerste moment een persoonlijk leer- en groeitraject tot en met diploma.
Lees de AGORA visie in de bijlage.
AGORA

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Join the discussion 6 Comments

Leave a Reply