Skip to main content

De Vereniging Agora Onderwijs

De Vereniging Agora Onderwijs (VAO) wordt gevormd door alle scholen met een Agora-afdeling binnen en buiten Nederland. De missie van de vereniging is drieledig:

  1. De visie van Agora beschermen en veiligstellen voor alle leerlingen op een Agora,
  2. Een gemeenschappelijke omgeving en voorwaarden creëren waar de professionals van al die Agora’s met plezier en trots hun vakmanschap versterken,
  3. De professionals vanuit een gedeelde visie op kwaliteit faciliteren en ondersteunen in het bevragen, verbeteren en realiseren van het beste Agora-onderwijs.

Aanvullend willen we het Agora-onderwijs in Nederland verder uitbouwen, zodat zoveel mogelijk leerlingen, leraren en ouders die voor Agora willen kiezen deze vorm van onderwijs ‘thuisnabij’ ter beschikking hebben.

We stichten zelf geen nieuwe Agora’s, evenmin benaderen we besturen met een dergelijke vraag. In lijn met onze visie komen we pas in actie wanneer ouders, leraren, leerlingen of besturen zelf het initiatief voor een Agora in hun regio nemen en ons vragen om ondersteuning en begeleiding.
De onderwijskundige, veranderkundige en strategische kennis en ervaring die we de laatste tien jaar hebben ontwikkeld delen we graag met de onderwijssector en de overheid.

Interesse?