Skip to main content
Uncategorized

Opstart van het project Persoonlijk Leren van SOML

By april 25, 2013No Comments

SOML maakt het onderwijs persoonlijk

De Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) gaat het onderwijs persoonlijk maken. Vier brede scholengemeenschappen (BC Broekhin, Mundium College, SG St. Ursula en Connect College) met samen tien locaties in Midden Limburg zijn gisteren gestart met deze ontwikkeling. Als projectleider ben ik met een groep ‘steigerbouwers’ (20 medewerkers dwars door alle locaties en lagen heen) twee dagen in het Boshotel in Vlodrop om het project op te starten.

Concreet gaan we in het tweede kwartaal van 2015 het volgende resultaat opleveren:

Een operationeel (werkend) systeem van Persoonlijk Leren voor een gedefinieerde groep leerlingen in elke scholengemeenschap met draagvlak en mogelijkheden tot doorontwikkeling.

Dit resultaat valt uiteen in vier deelresultaten die in samenhang dat operationeel werkend systeem gaan vormen:

Een organisatiemodel voor elke school, een elo en content, competentieprofielen/professionaliseringsaanbod voor leraren / leernetwerken en een broedplaats op elke school.

We hebben een aantal eisen aan het resultaat geformuleerd:

        Maatwerk voor elke leerling

        Betere leerresultaten voor leerlingen

        Vergroten professionele ruimte voor medewerkers

        Lagere kosten door onderwijs efficiënter te organiseren.

Gisteren hebben we als groep de acties in kaart gebracht die moeten leiden tot het opleveren van de deelresultaten in 2015. De relaties en verbindingen tussen de trajecten naar die deelresultaten toe werken zijn zichtbaar gemaakt.

Vandaag gaan we de eisen aan het resultaat verder verfijnen en aangeven wat we als projectteam niet gaan doen. En we zullen uitspraken doen over hoe we het project gaan organiseren, hoe de communicatiestructuur tussen het projectteam en schoolleidingen van SOML er uit ziet en hoeveel geld er geïnvesteerd moet worden om een succesvol eindresultaat op te leveren.

Wat een boeiende ontwikkeling is dit! We gaan onderwijs echt anders organiseren en het leren veel meer dan nu afstemmmen op de persoonlijke leervraag en leerstijl van onze leerlingen.

Hieronder de visie zoals we die geformuleerd hebben binnen SOML:

Het onderwijs persoonlijk maken. Visie van SOML.

Persoonlijk

Leren is persoonlijke ontwikkeling afhankelijk van de levensfase, de reeds beschikbare talenten, de aanwezige voorkennis en dat waar iemand vanuit persoonlijke interesse ontvankelijk voor is. Wanneer we kinderen de kans willen bieden om te leren vanuit dat uitgangspunt en vanuit hun eigen behoeften en mogelijkheden, dan moeten we een stap durven zetten die leren en opvoeden benadert vanuit de intrinsieke stimulus van het kind in plaats van een door anderen bepaald strak curriculum voor grotere ‘homogene’ groepen.

Sociaal

Leren is ook een sociaal maatschappelijke aangelegenheid. Je leert niet alleen voor jezelf. Leren is een sociale activiteit die je soms alleen, maar meestal samen met anderen ontplooit. Je leert om met anderen samen te leven binnen de samenleving als geheel. Die samenleving verandert in een razend tempo en niemand weet welke kant die verandering op gaat. Dan ben je als samenleving erg geholpen met creatieve burgers die onzekerheid met vertrouwen tegemoet durven treden. Die mediageletterd hun brede kennis en ervaring met elkaar delen en deze verbinden met hun eigen levensvragen. Die waarden en normen naleven vanuit bekommernis voor elkaar en een gezamenlijk verlangen naar een vreedzame samenleving. Die op een ondernemende manier betekenis en invulling geven aan hun eigen leven in relatie tot de democratische beginselen die onze samenleving draagt.
Persoonlijk leren is een proces dat aansluit bij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en legt verbindingen met de verschillende rollen die van hem verwacht worden in de samenleving, nu en in de toekomst. Leren met een focus op een krachtig eigen kompas te midden met anderen.

Leren

Wat je leert ligt grotendeels vast, het hoe wordt door de leerling bepaald. De leraar is vakdocent en mentor. Liever nog leermeester. Een general coach in de meest brede zin van het woord, voor wie het leerproces van de leerling belangrijker is dan het curriculum dat gevolgd moet worden. De leraar ondersteunt de leerling in het maken van de juiste keuzes om het hoe in te vullen, zodat de leerling het wat op een persoonlijke manier realiseert. De school en de leraar bieden een heldere structuur voor de leerling, zodat de leerling weet wat van hem verwacht wordt in het nakomen van zijn doelen en afspraken. Het gesprek met de individuele leerling over leren en zijn persoonlijke ontwikkeling loopt als een rode draad door de relatie leraar en leerling heen. De leraar ondersteunt het leerproces van de leerling door het aanbieden van een variatie aan coaching, werkvormen, leerruimten en technologie afhankelijk van het doel en resultaat dat behaald moet worden en de leerstijl van de leerling.

Persoonlijk leren vindt plaats binnen een heldere structuur die de leraar en de leerling de vrijheid en ruimte biedt om het onderwijsleerproces naar de maat, het niveau, de snelheid en de persoonlijke vraag van de leerling in te richten.

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Leave a Reply