Skip to main content

We gaan tegels tillen

Wandel eens over je terras. Neem een schop en zet die tussen twee tegels. Wip er eentje uit en verwonder je over de flora en fauna die je dan aantreft. Paardenbloemen, stekelnootjes, slaapkamergeluk, kruiptijm, duizendpoten, mieren, pissebedden of regenwormen zijn slechts voorbeelden van de natuur onder zo’n tegel. Zodra de tegel eraf is en het daglicht erbij kan, komt de aarde tot leven. Zo’n grijze tegel verbergt een onvermoede wereld vol leven, schoonheid en variatie.

Ik vind dat een mooie metafoor voor de 30 Tegels van Agora. Naast elkaar geplaveid vormen de tegels het plein waarop we Agora elke dag in praktijk brengen. Elke afzonderlijke tegel is een uniek stukje Agora. Een onmisbaar stukje van de visie dat, om die visie goed in praktijk te kunnen brengen, goed ingelopen wordt en vertrouwd voelt. En waar telkens de uitnodiging tot reflectie en dialoog vanuit gaat. Het eerste jaar gebruikt een team om het plein lekker in te lopen, de sporen van het leven en de mensen zichtbaar te laten worden. Op enig moment sta je al werkende op dat plein af en toe stil en til je een tegel op. Of een combinatie van tegels, afhankelijk van de vragen en kwesties die op dat moment bij jou als coach of in het team spelen. Door een tegel op te tillen, geven we aandacht aan wat onder die tegel schuilgaat. Door er met elkaar de reflectie en dialoog over te voeren, worden we steeds meer bewust om dat te doen dat Agora in de praktijk beter maakt.

De 30 Tegels van Agora

Een goede Agora kenmerkt zich door de levendige sfeer van leerlingen en leraren die goed in hun vel zitten en met elkaar alles wat los en vast zit onderzoeken. Een goede Agora is ook dat plein waar voortdurend delen opgebroken zijn. Dan weer in deze hoek, dan weer in een andere. Er vindt voortdurend onderhoud van de visie en uitvoering ervan plaats vanuit de vraag: ‘Hoe breng ik, hoe brengen wij, dit stukje Agora in praktijk om de kwaliteit ervan voor elke leerling beter te maken?’

Dit kun je als coach alleen doen, met je team en met andere scholen binnen de vereniging. De 30 Tegels van Agora zijn een basisnorm en vertrekpunt in de permanente dialoog en reflectie met elkaar over de kwaliteit van onszelf, ons team en ons werk. Als de inspectie vraagt naar onze kwaliteitszorg, dit is ‘m.

De tien tegels voor de leerling

De 30 Tegels van Agora zijn onderverdeeld in tien tegels voor de leerling (Programma), tien voor de medewerkers (Personen) en tien voor de organisatie (Processen). De tien tegels voor de leerling vormen de heilige graal van Agora. Dit is waarom we bestaan. Die tien tegels staan garant voor de ultieme Agora-beleving van onderwijs waar de leerling recht op heeft, omdat hij op een Agoraschool zit. De overige twintig tegels staan volledig in dienst van het aanwakkeren van die beleving.

De tien tegels bij Programma zijn weer verdeeld in vijf tegels die beschrijven wat een leerling doet en vijf tegels over de hulpmiddelen die de leerling ter beschikking staan. De tien tegels bij Personen zijn verdeeld in vijf tegels die gaan over mij als coach/vakman en vijf tegels die gaan over ons als team/kwaliteit. De tien tegels bij Processen zijn verdeeld in vijf tegels over het zichtbare agoraleiderschap aan de voorkant en vijf tegels over de zaken die aan de achterkant goed geregeld moeten zijn.

Bestel boek

Met de 30 tegels beoog ik een hulpmiddel te bieden voor iedereen binnen de vereniging.

De tegels zijn strak en dicht bij de visie geformuleerd. Het is geen top-down geschreven beoordelingskader. Het zijn slechts 30 cruciale bouwstenen die jullie aanmoedigen om stelselmatig met elkaar over in dialoog te gaan en op te reflecteren. Het is een leidraad die ons helpt om ons werk, steeds vanuit de unieke visie van Agora, elke dag een stukje beter te doen. Verder kunnen de tegels helpen in het telkens herijken van Agora. Past de manier waarop we het nu doen nog steeds bij de beleving die onze leerlingen verdienen?

Ik vermoed dat dit een proces wordt van meebewegen en aanpassingen. Maar ook aanpassing van de tegels. Misschien moeten er tegels bij of juist niet. Dat lukt niet op basis van een strak en streng beoordelingskader, wel met een hulpmiddel dat de mensen die Agora elke dag in praktijk brengen helpt om binnen de vereniging het goede gesprek te voeren.

Ik zie de 30 tegels van Agora als een uitnodiging om vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt met elkaar in gesprek te gaan over hoe Agora er in de praktijk uitziet en hoe we de kwaliteit daarvan elke dag een stukje beter kunnen maken. Het is een hulpmiddel waarmee de coaches, de vakexperts en de agoraleiders gezamenlijk tot een basisnorm kunnen komen die staat voor goede Agora-onderwijskwaliteit. Ik zie het als een hulpmiddel dat richting geeft en helpt om de essentie van ons werk beter te begrijpen.