Skip to main content

Hieronder lees je de uitslagen van de eindexamens op de Agora’s waar dat dit jaar speelde. Nog niet alle Agora’s bestaan lang genoeg om al eindexamenkandidaten te hebben. Sommigen hebben 1 of enkele kandidaten die tussentijds zijn ingestroomd op de betreffende Agora.

Niekée-Agora Roermond
Er zijn dit schooljaar 47 examenleerlingen.
Basis/kader: 4 leerlingen, allemaal geslaagd.
Gemengde/ Theoretische Leerweg: 13 leerlingen, allemaal geslaagd.
Havo: 23 leerlingen, 18 geslaagd.
Vwo: 7 leerlingen, allemaal geslaagd.

Montessori-Agora Nijmegen en Groesbeek
Er is dit schooljaar 1 examenleerling.
Theoretische Leerweg: 1 leerling, geslaagd.

KWC-Agora Koningin Wilhelmina College Culemborg
Er zijn dit schooljaar 5 examenleerlingen.
4 leerlingen geslaagd, 1 leerling heeft na het eerste tijdvak een andere keuze gemaakt.
Uitsplitsing in niveaus volgt nog.

Liemers-Agora Zevenaar:
Mavo: 8 leerlingen, allemaal geslaagd.
Havo: 1 leerling, gezakt.
Mavo: 1 leerling 4 vakken vervroegd, alle 4 gehaald.
Mavo: 1 leerling 1 vak vervroegd, gehaald.

Eventuele andere Agora’s volgen nog.

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Join the discussion 5 Comments

Leave a Reply