Skip to main content

De uitdaging voor de huidige schoolleider is om leiding te geven aan een verandering in de school, door het oplossen van het top-down / bottom-up dilemma dat onderdeel is van elke verandering (Michael Fullan 2003). Met andere woorden: ‘Hoe bewerkstellig je een verandering door te zorgen voor een goede balans tussen wat je top-down regelt en bottom-up laat ontstaan?’

Doortimmerde plannen top-down de organisatie inslingeren, zullen uiteindelijk dood neervallen. Ze missen de bezieling om de hoofden en harten van het team te raken. Bottom-up initiatieven eenzijdig vanuit de praktijk gestart, zullen als een nachtkaars uitgaan. Ze ontberen de zuurstof van de schoolleider die ze in verbinding brengt met de schoolvisie, verstevigt met kwaliteitseisen en toekomst geeft met condities voor opschaling.

De schoolleider heeft een bezielende visie op de mens, de lerende mens, de samenleving en wat dit betekent voor het onderwijs. Hij vertelt en verbeeldt die visie zo, dat het team zich de nieuwe situatie kan voorstellen en aanvoelt welk gedrag ter discussie komt te staan. 

Sturen op ander gedrag vanuit een inspirerende visie met uitdagende kwaliteitseisen is het top-down repertoire van de schoolleider. Hij creëert zo de professionele ruimte waarbinnen het team bottom-up bepaalt hoe die visie met dat nieuwe gedrag er in de praktijk zal uitzien en op welke manier leerlingen er beter van worden. 

Hoe ziet de top-down / bottom-up balans er in jouw school uit?

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Leave a Reply