Skip to main content
Uncategorized

De argumentatie van de adviescommissie

By januari 27, 20162 Comments

Gisteravond kwam het nieuws dat Agora niet wordt toegelaten tot de kraamkamer in Amsterdam, waar vier plannen worden voorbereid om school te worden. Hieronder de argumentatie van de adviescommissie.

De adviescommissie vindt Agora een origineel en innovatief concept; in vergelijking met het reguliere onderwijs gaat het roer bij Agora Amsterdam helemaal om, het onderwijs wordt anders georganiseerd en krijgt vorm vanuit het gesprek tussen leraar en leerling waarbij alle bestaande onderwijsconcepten worden losgelaten. De ervaringen die al opgedaan zijn in Roermond op het gebied van inhoudelijke onderwijskwaliteit ziet de commissie terug in het plan. Sterk punt uit het plan vindt de commissie zowel het wetenschappelijk onderzoek als begeleiding van de ontwikkeling van de organisatie en de duidelijke visie op leraren in de binnenring en de buitenring, waarbij de commissie de kanttekening plaatst dat de inzet van leraren in de buitenring sterk afhankelijk is van de samenwerking met andere scholen/schoolbesturen in Amsterdam. Op het gebied van de haalbaarheid plaats de commissie vraagtekens bij de schaalbaarheid van het concept en de commissie mist een uitwerking ten aanzien van de inbedding in het Amsterdamse onderwijs.

Bij een vergelijking tussen de vier voorstellen die de commissie voordraagt voor de kraamkamer en Agora als ‘runner up’ denkt de commissie dat Agora Amsterdam, net als in Roermond, kansrijk is als een schoolbestuur dit concept als stroom wil inpassen, als een keuze voor ouders naast het bestaande onderwijsaanbod. De vraag is – gegeven de hoge eisen die aan leraren worden gesteld – in hoeverre dit concept snel op grote schaal in te zetten is. Verder is de commissie van mening dat voor de haalbaarheid van het plan Agora Amsterdam te weinig aansluiting heeft gezocht bij de Amsterdamse onderwijscontext door de samenwerking met een school of bestuur alvast voor te bereiden. De op zich goed uitgewerkte agenda voor de kraamkamer in het voorstel van Agora gaat ook niet op dit punt in.

Adviescommissie:

Onderwijskwaliteit / inspectie Rick Steur
Bestuurder PO Sylvia Veltmaat
Schooldirecteur VO Koen Kool
Onderwijs- en bestuursrecht Paul Zoontjens
Innovatie en onderzoek Ferry Haan
Leraar van het jaar PO Femke Cools
Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply