Skip to main content
Uncategorized

Wetenschappelijk onderzoek naar onderwijsvernieuwing Connect College i.s.m. Fontys, TUE en Kennisnet.

By oktober 24, 20133 Comments

In de onderbouw van ons VWO is een groep van 55 leraren dit schooljaar gestart met een andere aanpak en organisatie van hun lessen. Meer vraag- en leerling gestuurd werken, andere organisatie van lessen en curricula, andere rol voor leraren en leerlingen, etc. Het zijn de eerste ontwikkelingen in het persoonlijk maken van ons onderwijs, waar we in 2015 schoolbreed een aantal stevige stappen in gezet zullen hebben. Als school hebben we belangrijke vragen rondom de nieuwe aanpak en daarom is besloten m.b.v. wetenschappelijk onderzoek antwoord te zoeken op deze vragen:

 1. Welke verwachtingen en motieven liggen bij leraren en directie ten grondslag aan de invulling van deze nieuwe manier van werken?
 2. Op welke wijze geven leraren in de praktijk invulling aan de nieuwe werkwijze?
 3. Welke opbrengsten levert deze nieuwe werkwijze op voor onze leerlingen?

Het onderzoek moet kennis opleveren over het persoonlijk maken van ons onderwijs, welke competenties van leraren daarin van belang zijn en in welke mate er opbrengsten voor leerlingen zijn die verder gaan dan de prestaties die nu van hen verwacht worden.

Het bijzondere aan dit onderzoek is dat we het uitvoeren in samenwerking met de belangrijkste lerarenopleider in onze regio (Fontys Lerarenopleiding Sittard). De derde en vierde jaars studenten van de lerarenopleiding zullen onder wetenschappelijke leiding en supervisie van de Technische Universiteit Eindhoven het onderzoek uitvoeren. Zij gaan onze leraren observeren en verzamelen en analyseren de data. Samen met Fontys kiezen we voor deze vorm, omdat hierdoor aankomende leraren in hun stagepraktijk indringend in aanraking komen met de veranderende rol van leraren in het persoonlijk maken van onderwijs. De kennis die dat oplevert kan vervolgens onderdeel worden van de opleiding van nieuwe leraren. Zo leggen we een natuurlijke verbinding tussen de ontwikkelingen in de school en de consequenties hiervan op het opleiden van nieuwe leraren.

Vanmiddag hebben we besloten te starten met het onderzoek. Een mooie samenwerking tussen de school, Technische Universiteit Eindhoven, Fontys lerarenopleiding en Kennisnet welke met publieke middelen het onderzoek mogelijk maakt. De resultaten komen einde dit schooljaar beschikbaar en zullen uiteraard publiek gemaakt en gedeeld gaan worden.

 

 

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Join the discussion 3 Comments

 • Peter Jansen schreef:

  Ondertussen gaan de proefkonijntjes (leerlingen) er aan ten onder ….

  • Peter Jansen schreef:

   Ter overweging,
   Van een 3VWO klas met het nieuwe systeem staat nu de helft van de leerlingen na het kerstrapport op niet overgaan! Ik ben niet perse tegen het nieuwe systeem, maar wel over de huidige uitvoering hiervan. De leraren zijn er duidelijk nog niet klaar voor, maar de leerlingen ook niet. We hebben het hier over kinderen van 14 jaar. Deze leeftijdsgroep heeft een duidelijke structuur nodig en bepaalde zekerheden. De kinderen komen oververmoeid thuis niet meer in staat om informatie in zich op te nemen omdat de hele dag zelfstudie erg veel vergt. Heel veel tijd gaat namelijk verloren omdat ze toch erg weinig uitleg over de stof krijgen. Door het rumoer in de klas is het erg moeilijk de concentratie erbij te houden. Ook zitten de leerlingen de gehele dag les na les in 1 en hetzelfde lokaal. Even een korte geoorloofde en noodzakelijke ontspanning is er niet bij. Er gaan hele dagen voorbij dat er op school niets geleerd word (letterlijk niets) gevolg heel veel studie thuis maar door haperende uitleg zakken de leerlingen steeds dieper in het moeras.

   Door de constante druk veroorzaakt door het bovenstaande dreigt mijn kind hier aan onderuit te gaan, ik zie werkelijk een burnout aankomen is het niet dit jaar dan zal het komend schooljaar zijn. Mijn enige hoop is dat het systeem niet wordt voortgezet in het 4de jaar. Als dit wel zo is zullen wij genoodzaakt zijn ons kind op een andere school te plaatsen.

   Met vriendelijke groet,
   Peter.

   • jfasen schreef:

    Beste heer Jansen,
    Graag wil ik uw zorgen over uw kind in een persoonlijk gesprek op school met u bespreken. Ook wil ik u graag laten zien dat de informatie die u heeft over het niet overgaan van kinderen niet klopt. Ik kan u via de leerlingenlijsten niet traceren, zou u mij uw mailadres en telefoonnummer kunnen mailen dan neem ik contact met u op. Mijn mailadres is: jfa@g.connectcollege.nl

Leave a Reply