Skip to main content
Uncategorized

We laten de bewindslieden zien hoe innovatief we al zijn.

By april 8, 20133 Comments

Vanmiddag zat ik met een achttal collega schoolleiders in Utrecht bij elkaar om samen met Maurice de Hond te praten over vernieuwende onderwijsconcepten in het VO. In het PO gaan in augustus zo’n 10 basisscholen van start die werken volgens de uitgangspunten van ‘Onderwijs voor een nieuwe tijd’ (o4nt) http://bit.ly/GJVTLc Maurice is een van de aanjagers en vormgevers van het proces waar dit concept uit is voortgekomen.

Vanmiddag lag de vraag op tafel hoe innovatief het VO inmiddels is. En belangrijker: hoe maken we dat zichtbaar, voor elkaar, maar vooral voor de bewindslieden en het ministerie in Den Haag? Er gebeurt heel veel in scholen, maar in Den Haag weet nauwelijks iemand het. Een rondje leverde al snel prachtige voorbeelden op waarbij het onderwijs écht uitgaat van de leerling en diens leerproces. Elke schoolleider kende nog een handvol scholen waar eveneens dergelijke voorbeelden praktijk zijn. De leerlingen willen het, de technologie kan het, dus dan moet het. Grote hindernis is het bij wet geregelde systeem waarbinnen het dan moet gaan functioneren. De echte diepe vernieuwing is daardoor onmogelijk en dat is jammer. Tegelijk snappen we ook dat verantwoordelijke bewindslieden niet op basis van toevallig gehoorde good practices wetgeving aanpassen. Dus we gaan de bewindslieden en de ambtenaren laten zien hoe scholen werken aan de broodnodige modernisering van het onderwijs en vanuit die feiten gaan we met ze in gesprek.

Maurice heeft zeer korte lijnen naar de juiste personen op het ministerie om die boodschap over te brengen. Die boodschap verpakken we in een manifest van vernieuwing. Een gebundelde verzameling praktijkvoorbeelden die al werken in scholen en die onderwijs echt anders benaderen. De schoolleiders die vanmiddag aanwezig waren gaan hun innovaties beschrijven en met elkaar delen. Maurice bundelt ze en legt ze bij de juiste personen op het ministerie. Collega schoolleiders die ook hun vernieuwende aanpak willen delen en inbrengen zijn van harte uitgenodigd.

Wellicht geven we de bewindslieden dan wel het zetje dat ze nodig hebben. “Kijk maar, we doen het al en het werkt. Geef ons nu de ruimte en het geld om het breed uit te werken en we zullen jullie vertrouwen niet beschamen.”

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Join the discussion 3 Comments

Leave a Reply