Skip to main content
Uncategorized

Stimuleren digitale leernetwerken innovatie in scholen?

By april 5, 2013No Comments

Innovatie en vernieuwing staan hoog op de agenda in veel scholen. Er zijn vele ontwikkelingen gaande op dit moment. Het ‘onderwijs persoonlijk maken’ is bijvoorbeeld zo’n ontwikkeling die nogal in de belangstelling staat en waar scholen mee aan de slag willen. Maar waarom zouden we dat doen? En hoe doe je dat? En wat betekent ‘het onderwijs persoonlijk maken’? Nergens liggen de antwoorden op die vragen voor het oprapen, behalve als je denkt dat kopiëren uit anderen landen de oplossing is. Maar dat is het niet. We zullen als scholen zelf op ontdekking gaan en creëren daarmee nieuwe kennis, vaardigheden, misschien wel een nieuw paradigma. We staan eindelijk weer in de leerstand. We gaan zelf leren, non-formeel. Vraag is hoe we dat leren van alle medewerkers organiseren en faciliteren? Hoe we ervoor zorgen dat de enorme hoeveelheid kennis binnen en buiten scholen vrijvalt en met elkaar in contact komt? Ik denk door werk te maken van de vorming van digitale leernetwerken waarop al die medewerkers elkaar kunnen ontmoeten.

In mijn school gaan we aan de slag met digitale leernetwerken om de innovatie in de school aan te jagen en een leercultuur onder onze medewerkers te faciliteren. Het boek ‘Leernetwerken’ http://bit.ly/10yLoY2  van o.a. Peter Sloep is een must-read wanneer je aan de slag wil. Een leernetwerk gaat per definitie om leren, om processen van kennisuitwisseling en kenniscreatie, om verdere competentieontwikkeling van de deelnemers. Maar alleen een platform aanbieden is niet voldoende. Om leernetwerken tot stand te brengen is meer nodig en daar gaat het boek op in.

Op onze website van Connect2live, www.connect2live.org hebben we onder de knop leernetwerken een Edmodo omgeving gezet die leernetwerken gaat faciliteren. Edmodo is een online Facebook-achtige community, speciaal ontwikkeld voor gebruik in het onderwijs. Het enige grote verschil zit ‘m in het feit dat Edmodo echt gericht is op besloten groepen. Leraren kunnen er groepen aanmaken voor leerlingen, maar we zetten deze omgeving ook in om leernetwerken van professionals te laten ontstaan.

Bijvoorbeeld drie teams binnen de school zijn op dit moment innovatief aan de slag m.b.t. het onderwijs persoonlijk maken. Leraren van die teams hebben we uitgenodigd een leernetwerk te vormen op Edmodo en daar kennis en ervaringen met elkaar te delen. Dat zullen overwegend kleine netwerken zijn. Binnenkort zullen we een groter digitaal leernetwerk opstarten, dat over de scholen heen gaat en met een afgebakende kennisvraag aan de slag gaat.

De vragen waar we graag antwoord op willen geven zijn: ‘Stimuleren digitale leernetwerken innovaties in de school?’ ‘Wat betekenen digitale leernetwerken voor de competentieontwikkeling van onze medewerkers?’ ‘Bevorderen digitale leernetwerken een leercultuur onder medewerkers in de school?’

Tegelijk vragen we ons af wat er zou gebeuren wanneer we de omgeving gewoon voor iedereen openstellen die in het onderwijs werkzaam is en zelf een digitaal leernetwerk wil vormen. Daar waar we binnen de school focussen op een gerichte kennisvraag en leerproces, willen we dat buiten de school nu eens loslaten. We bieden het platform aan en zien wat er gebeurt.

Op de website van Connect2Live staat onder de knop “leernetwerken” een filmpje dat aangeeft hoe je een account aanmaakt. De schoolcode is: taxxk1

Breng eens een bezoekje, maak een account aan, formuleer een kennisvraag waar je mee aan de slag wil en nodig mensen uit. Citaat uit het boek van Peter: “Kenmerkend voor leernetwerken is dat ‘onderwijzen’ niet meer plaatsvindt. Leren in leernetwerken komt tot stand door de interactie tussen deelnemers, door de uitwisseling van informatie, door de beschikbaarheid van informatiebronnen en de mogelijkheden die er zijn om zelf actief informatie toe te voegen aan het netwerk. Leren in leernetwerken vereist een actieve instelling van deelnemers, waarbij ze uiteindelijk zelf bepalen wat en hoe ze leren.”

 

 

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Leave a Reply