Skip to main content

Wat een fantastische ontwikkeling is dit! Jongeren kunnen op steeds meer plekken in Nederland kiezen voor een Agoraschool. En binnenkort ongetwijfeld ook in Breda! Help de initiatiefnemers om dat voor elkaar te krijgen. Zou je dit bericht willen delen, zodat zoveel mogelijk ouders en jongeren uit Breda en omgeving de gelegenheid krijgen om hun belangstelling voor een Agoraschool kenbaar te maken.

Steun Bredagora: een nieuwe school in Breda met Agora onderwijs. We maken het schoolaanbod in Breda compleet voor ieder kind. Onafhankelijk van afkomst, uiterlijk, geaardheid, godsdienst of opvoeding verdient ieder kind een veilige plek waar geleerd en gespeeld kan worden in Breda.

Er is hard gewerkt om te mogen en te kunnen kiezen voor onderwijs wat past voor ieder kind. Deze keuze krijgt pas waarde als er echt een breed schoolaanbod is. We hebben hiervoor de steun van Breda nodig in de vorm van een ouderverklaring. Voor deze (digitale) handtekening moet je inloggen met je eigen DigiD. Met het afgeven van een ouderverklaring geven mensen aan ons initiatief te steunen zonder (inschrijf) verplichting.

Spelregels vanuit de overheid over de ouderverklaringen:

–      Voor het basisonderwijs moet het kind op 1 november van dit jaar 2, 3 of 4 jaar zijn. Voor het voortgezet onderwijs gelden de leeftijden 10, 11 of 12 jaar. 

–      Je moet woonachtig zijn in Breda of een van de omliggende gemeentes.

–      Per kind mag er een ouderverklaring worden afgegeven.

–      Het afgeven van een ouderverklaring is geheel vrijblijvend.

Teken hier een ouderverklaring voor het basisonderwijs. 

Teken hier een ouderverklaring voor het voortgezet onderwijs.

 

Bredagora de school van vandaag, voor morgen, met gisteren! 

 

#Breda #Bredagora #Agora #Primaironderwijs #Voortgezetonderwijs #Toekomst

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Leave a Reply