Skip to main content

Het evolutionaire bewijs ligt voor het oprapen dat de lange jeugd van mensen, met onze lichamen die zo belachelijk lang letterlijk niet volgroeid genoeg zijn voor het echte werk, gemaakt is om het ‘onechte’ werk te doen. En dat is de wereld van het spel’.

Om tot spel te komen moet je hetzelfde doen als om tot intrinsieke motivatie te komen: niets. “When children get the space, they start with playing”. (Rosenbrand 2018). Oftewel je hoeft dan alleen maar te zeggen tegen een kind: ‘jij mag kiezen wat je wil gaan doen.’

Ryan en Deci (SDT) stellen intrinsieke motivatie niet gelijk aan spel. Spel is in hun ogen het psychologische mechanisme waarmee intrinsieke motivatie werkt. Spel – een playful mind – is de turbostand van intrinsieke motivatie. Het diepgaande leren dat intrinsieke motivatie met zich meebrengt (ik doe iets omdat ik het leuk vind, extrinsieke motieven worden zoveel mogelijk buitengesloten), wordt veroorzaakt doordat het verstand in een speltoestand komt. Echt begrijpen is bovenal een creatief proces: je moet dingen zien, inferenties en verbindingen maken die niet direct te zien zijn.

 

Rob Martens, uit zijn boek ‘We moeten spelen’.

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Leave a Reply