Skip to main content

In diverse blogs op deze pagina schrijven we over onze kijk op veranderkundig leiderschap. Over het belang van een goed verhaal, de kracht van het sturen op un-values, hoe je om kunt gaan met de spanning tussen top-down en bottum-up, waar je als leider per se vanaf moet blijven. Uiteraard passen we deze inzichten ook volop toe in onze eigen praktijk. Van die praktijk delen we af en toe voorbeelden hier.

Zo zijn we betrokken bij de vorming van een KernKindCentrum (KKC) ‘De Groene Loper’ in Maastricht. Een initiatief van twee basisscholen en een kinderopvang. In 2023 gaat het open. Een plek voor elk kind in Maastricht waar opvang en onderwijs samengaan in het hart van de wijk. Waar we kinderen niet meer selecteren aan de poort, waar we elk kind ongelijk behandelen en waar het curriculum niet langer leidend is voor de onderwijspraktijk.

Vlak voor de zomervakantie is een uitdagende onderwijsbelofte geformuleerd waarvan gezond verstand, verbeeldingskracht en wetenschappelijke kennis de kern vormen. Die belofte heeft de directie bij de start van het schooljaar vol zelfvertrouwen uitgesproken naar alle medewerkers. Dat heeft een aanstekelijke energie aangewakkerd in de teams, vanwege het verhaal én vanwege de belofte aan alle medewerkers dat zij aan zet zijn om er praktijk van te maken. De (school)leiding wijst de richting, de medewerkers krijgen de ruimte om die richting in te vullen.

Een vijfkoppig ontwikkelteam legt inmiddels elke woensdag de inhoudelijke basis voor dat nieuwe KKC. En hoe! Zij heeft beslist dit samen met de kinderen te doen. Die kinderen mogen van de ruimte waar het ontwikkelteam wekelijks bij elkaar komt een mini-KKC gaan maken. Vanuit hun verbeelding en motivatie gaan ze spelenderwijs hun nieuwe school bouwen, uiteraard onder begeleiding van de juffen en meesters uit het ontwikkelteam. Wat voor hen weer een uitgelezen kans is om vanaf het allereerste moment te ontdekken wat het betekent om een heterogeen samengestelde groep kinderen vanuit nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie te laten spelen en leren. Welke structuur dan voorwaardelijk en ondersteunend is? Welk pedagogisch klimaat daarbij het beste past? Welke didactische instrumenten je met welk doel voor welk kind inzet? Hoe je elk kind daarin begeleid? Hoe verlopen leerprocessen bij kinderen? En hoe je als team in een dergelijke omgeving samenwerkt?

Het ontwikkelteam en de kinderen zetten elke woensdag de deuren wagenwijd open en nodigen hun collega’s uit om te komen kijken waar ze mee bezig zijn, uit te leggen wat ze doen en vanuit welke motieven ze dat doen, welk leerplezier het bij de kinderen oproept en wat de resultaten daarvan zijn. In de overtuiging dat collega’s op een gegeven moment niet alleen maar komen kijken, maar mee gaan doen. Samen met het ontwikkelteam en de kinderen mee gaan bouwen aan de realisatie van het nieuwe KKC. 

 

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Leave a Reply