Skip to main content

We zijn inmiddels weer twee weken aan de gang. De tweede groep eindexamenleerlingen van Agora is gestart. Vorig schooljaar 17 leerlingen. Dit jaar zo’n 90. Alle niveaus bij elkaar. En we bieden hun weer optimaal maatwerk. Alle ruimte die de wet ons biedt zetten we in. Een compleet examen in één keer, vervroegd examen verdeeld over twee jaren of staatsexamen voor die leerlingen die er nog langer over willen doen of willen differentiëren op niveau per vak. Een geweldig mooie uitdaging weer. Voor de leerling en voor ons als team.

Elke leerling ontwerpt samen met zijn leraar een eigen traject naar het eindexamen toe en wordt in de uitvoering van dat proces intensief door die leraar gecoacht. Daarnaast is een expertteam van zo’n 15 uitstekende en enthousiaste leraren (veelal van andere scholen) beschikbaar om per vak de nog benodigde eindexamenkennis en -expertise beschikbaar te maken. Die noodzaak verschilt uiteraard per leerling. Afhankelijk van de behoefte maakt de leerling gebruik van die experts. Het is ook die groep leraren die samen met onze eindexamensecretaris de kwaliteit en uitvoering van school- en centraal examens bewaken.

De eigen verantwoordelijkheid van de leerling is groot, maar nooit meer dan een leerling aan kan. Onze leraren kennen elke leerling door en door en weten wat op welk moment nodig is aan ondersteuning. Vorig jaar hebben we veel ervaring kunnen opdoen met het op die manier voorbereiden van leerlingen op hun eindexamen. Dit jaar leren we van vorig jaar en doen er kwalitatief weer een paar scheppen bovenop.

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply