Skip to main content

Stand van zaken na de uitslag van het eerste tijdvak op 13 juni:

17 Agora leerlingen hebben dit jaar meegedaan aan het eindexamen verdeeld over de volgende varianten:

– Regulier, volledig examen in één jaar ( =standaard variant)
4 x VMBO op verschillende niveaus (KB en TL)
2 x Havo

-Vervroegd examen
2 x Vmbo
4 x Havo
3 x Vwo
Aantal vakken: varieert van 1 tot 5

-Staatsexamen met deelcertificaten
1 x Vmbo
1 x Havo
Aantal vakken: varieert van 2 tot 5

Van deze 17 leerlingen deden 12 leerlingen eindexamen op het niveau van het advies van de basisschool. 5 Leerlingen deden een vorm van eindexamen op een hoger niveau dan advies basisschool. Geen leerlingen lager dan het advies van de basisschool.

Uitslag eerste tijdvak:

Van de 6 leerlingen die regulier, volledig examen in één jaar doen (standaardvariant):
2 Havo kandidaten zijn geslaagd.
2 VMBO kandidaten zijn geslaagd.
2 VMBO kandidaten doen herkansing en kunnen alsnog slagen in tweede tijdvak.

– De 9 deelnemers met een vervroegd examen hebben hun vakken voor het overgrote deel met een voldoende afgesloten. Leerlingen deden examen in 1 tot 5 vakken. Drie leerlingen van die negen hebben een vijf gescoord voor 1 van de vakken, de rest allemaal voldoende.

– De twee deelnemers aan het Staatsexamen hebben hun mondeling college examens pas eind juni en begin juli. Hun resultaten zullen dan pas bekend zijn.

Het team is blij met deze eerste uitslag! We wensen de leerlingen die volgende week mogen herkansen super veel vertrouwen en succes toe.

Prof. Dr. Jos Claessen van de Open Universiteit volgde het afgelopen schooljaar de Examengroep van nabij en schreef daar een verslag over: Agora en de eindexamens: een eerste balans. Zijn bijdrage is tot stand gekomen mede op basis van een bijdrage uit de innovatieregeling De Vrijplaats van de provincie Limburg.

Link naar het artikel van Professor Claessen:

AGORA 210 Agora en de eindexamens

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Leave a Reply