Skip to main content

Thuiszitters zijn kinderen die het om allerlei redenen niet meer kunnen opbrengen om zich te voegen naar de eisen van het huidige onderwijssysteem en zitten onbegrepen thuis. Agora Underground is er juist voor die kinderen. Maar de inspectie oordeelt dat Underground geen onderwijs is en dus niet mag.

Hiermee is volstrekt helder dat wanneer elk kind zijn recht op onderwijs wil kunnen verzilveren, de wet aangepast moet worden! De inspectie kan niet anders dan de huidige wettelijke regels handhaven. Die regels veroorzaken evenwel een groot onrecht voor heel veel kinderen, dat is inmiddels wel duidelijk. Het departement is aan zet. Daar ligt de sleutel voor extra wettelijke ruimte en een handreiking aan al die kinderen die we nu elke week opnieuw moeten teleurstellen. We blijven in gesprek met elkaar in het volste vertrouwen dat het leerrecht van elk kind uiteindelijk zal zegevieren. En ondertussen gaat het Underground-team gewoon door met hun prachtige werk, samen met hun leerlingen.

En we gaan pogen om deel te nemen aan de OZA-regeling (Experimenteerregeling Onderwijs Zorgarrangementen). De regeling is gestart vanuit zorg voor thuiszitters met complexe behoeften. De regeling beoogt onderwijs en zorg te combineren ten behoeve van de leerling. Dergelijke initiatieven zijn er nu al, maar die initiatieven ervaren knelpunten. 

De OZA regeling biedt op vier punten ruimte om af te wijken van het wettelijk kader:

  1. De voorgeschreven onderwijstijd: deze is voor sommige jongeren niet passend,
  2. De kerndoelen: deze zijn niet voor alle jongeren haalbaar,
  3. Onderwijs op school: dat is voor sommige jongeren niet haalbaar,
  4. Financiering voor activiteiten op het snijvlak van onderwijs en zorg, 2,5% van het budget mag vrij ingezet worden.

 

 

 

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Leave a Reply