Skip to main content
Uncategorized

Van onderwijs naar Leren.

By maart 7, 2012No Comments

Verbinden, delen, leren.

De wereld verandert, de leerling is al veranderd. Buiten de school kiest de leerling op zíjn moment en naar zíjn behoefte de bronnen die hem voorbereiden op een leven in die veranderende wereld. Binnen de school dwingen we diezelfde leerling zich verbinden met een systeem dat deze vrijheid en creativiteit te niet doet. Leerlingen hebben daar last van, leraren ook. De wereld verandert, de leerling is al veranderd, het leren moet anders. Een groep schoolleiders is zich daar ten diepste van bewust en gaat met dat inzicht aan de slag. Het leren moet anders, leerlingen willen leren, leerlingen kunnen leren, leerlingen houden van leren, maar steeds minder van school.

Deze groep schoolleiders vormt een netwerk met de voorlopige werknaam ‘Netwerk Innovatieve Schoolleiders'(NIS). Ons mission statement is onze horizon. We zijn een netwerk dat wil verbinden, dat mensen bijeen brengt, leraren, leerlingen, ondernemers, vrije denkers, wetenschappers, schrijvers….. 

We zijn een netwerk dat met deze veelzijdige mensen een inhoudelijke dialoog op gang wil brengen. Ze hebben allemaal een mening over onderwijs en over leren, ze brengen allemaal hun eigen waarden mee die hen drijven, hun eigen kijk op het leven en hun eigen verwachtingen en idealen voor de toekomst.

Die rijkdom willen we samenbrengen om in een creatief proces van delen en inspireren uitspraken te kunnen doen over wat leren in de 21e eeuw betekent.

Tegen de achtergrond van die uitspraken houden we dan vragen als: wat is een goede leraar?, wat is een goede schoolleider?, wat is een leerrijke leeromgeving? tegen het licht. Het antwoord op die vragen vindt zijn weg naar de scholen, alwaar de dialoog verder gaat en zal leiden tot anders leren. Zo willen we een punt zetten achter het denken over onderwijs dat voorbij gaat aan leerlingen en een punt maken van leren dat aansluit bij de vele vragen van leerlingen. 

Netwerk Innovatieve Schoolleiders

Jan Fasen

 

 

Missie

Het NIS is een landelijk netwerk van innovatieve schoolleiders dat een uitdagende en toekomstgerichte visie en strategie ontwikkelt over de inhoud en de inrichting van het onderwijs en de kenmerkende rol van de schoolleider daarin. De missie van het netwerk is jongeren, beter dan nu het geval is, voor te bereiden op de sterk veranderende en dynamische samenleving van de 21e eeuw.

De vraag: ‘How can children become innovators, not simply imitators?’ is een eerste kernvraag. Innovators in de breedste zin als mate van zelfredzaamheid en zelfstandigheid om een betekenisvol leven te leiden. De samenleving van de 21e eeuw vraagt om jongeren met kennis, vaardigheden en creativiteit waarmee ze naar eigen vermogen een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en de economie, om jongeren die in staat zijn de juiste keuzes te maken binnen de enorme stroom informatie die dagelijks op hen afkomt, om jongeren die in de veelheid van vragen meer antwoorden kunnen zien dan slechts één, om jongeren die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van waarden en normen en de leefbaarheid van de samenleving, om jongeren die de ander waarderen om wat die ander is, niet om wat die ander doet.

Vanuit die missie wil het netwerk nadrukkelijk stilstaan bij de vraag hoe leiderschap – leidinggeven aan (laten) leren – en hoe de professionalisering van de leraren binnen die scholen er dan uit kan zien. ‘Hoe geef je leiding aan leren?’ is een tweede kernvraag.

Het begrip leren en laten leren voor zowel leerlingen als leraren is op alle niveaus van de organisatie ons uitgangspunt. Op welke wijze we leren definiëren, organiseren en faciliteren in het licht van onze missie is een derde kernvraag. De inzet van moderne technologie is daarbij vanzelfsprekend. De grenzen van plaats- en tijdsonafhankelijk leren willen we verkennen en het begrip ‘relatie’ zullen we hernieuwd proberen te duiden. Leden van het netwerk hebben een bezinning op het begrip leren binnen hun eigen school hoog op de agenda staan en zetten inmiddels concrete stappen.

Rond de drie kernvragen zullen we elkaar binnen het netwerk nieuwsgierig bevragen, ervaringen uitwisselen en initiatieven nemen.

De inhoud en de vorm waarmee we jongeren willen voorbereiden op een betekenisvolle deelname aan de samenleving onderzoeken we in een krachtig partnerschap tussen onderwijs, overheid, ondernemers en wetenschappers. Elke partner heeft belang bij de hoogst mogelijke kwaliteit van onderwijs in Nederland en vindt daarin de inspiratie om nauw met elkaar samen te werken.

Het NIS zal nadrukkelijk in de openbaarheid treden met haar opdracht.

 

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Leave a Reply