Skip to main content

Deze week publiceerde ik de resultaten van de examenleerlingen op Agora. Inmiddels zijn er vijf Agora locaties waar de leerlingen bezig zijn met het eindexamen. Op vier van die locaties sloten leerlingen dit jaar hun Agoratijd af met een diploma. In dit blog wil ik een toelichting geven op de examenresultaten.

In mijn verslag over de examenuitslagen van vorig schooljaar sloot ik af met:

‘Afgelopen week hebben we met alle ouders over de resultaten gesproken en hebben we het afgelopen jaar geëvalueerd. Ouders hebben ons feedback gegeven over wat goed gaat en wat beter moet. Het vertrouwen van ouders en leerlingen in ons is nog steeds onverminderd groot. Ook als team hebben we dit jaar veel inzichten opgedaan. De uitkomsten van al die reflecties gaan we inzetten om onze aanpak richting het eindexamen verder perfectioneren.’

En dat hebben we gedaan. Het lerarenteam heeft een ontwikkeling doorgemaakt in het begeleiden, sturen en coachen van de leerlingen. Ietwat kort door de bocht kun je zeggen dat hun werk voornamelijk focust op het versterken van de zelfregulatie van de leerlingen in het realiseren van een succesvol eindexamen. Ze houden zich niet met de inhoud van de stof bezig maar met het proces dat iedere leerling op zijn eigen manier doorloopt en ondergaat om: met die stof te leren omgaan, zich de stof eigen te maken en daar een bepaald resultaat mee te boeken. De leraren interveniëren daarmee op meerdere vaardigheden van een leerling welke stuk voor stuk nodig zijn om een bepaalde klus, in dit geval het eindexamen, te klaren. Jelle Jolles zegt in een blogpost hierover dat: ‘zelfregulatie refereert aan de mogelijkheid om de eigen emoties en cognitieve processen te sturen die nodig zijn voor doelgerichte acties zoals het organiseren van gedrag, beheersen van impulsen en constructief oplossen van problemen’. Op die manier met kinderen werken is geweldig mooi werk. Het vraagt tegelijkertijd specifieke expertise om dat goed voor elkaar te krijgen.

Naast de coaches hebben we leraren die met de inhoud van de vakken aan de slag gaan. Dit schooljaar zijn een aantal nieuwe collega’s aan dat team toegevoegd. Een geweldige poule aan experts en expertise die een aantal uren per week op de Agora zijn. Die groep heeft dit jaar geïnvesteerd in, ondanks de gefragmenteerde aanwezigheid op school, hun functioneren als team. Met elkaar vakoverstijgend samenwerken om examendoelen van diverse vakken met elkaar te verbinden, maandelijkse afstemming over de voortgang van de leerlingen, het delen en bespreken van kennis en ervaring heeft een impuls gekregen dit jaar. Zonder dat dit overigens leidde tot veel extra vergadertijd.

Daarnaast heeft de samenwerking tussen de leerling, diens coach en zijn vak experts veel aandacht gekregen. Dat samenspel vormt de basis opdat leerlingen het doel, hun aanpak en de motivatie voor waar ze mee bezig zijn kunnen vasthouden. Het betreft dan vooral de communicatie tussen die drie, het wekelijks afstemmen van verwachtingen over en weer en de voortgang van het studieproces. Ouders worden geïnformeerd en bevraagd.

Wat dit jaar ook eerder en beter lukte was het aanpassen van Magister aan de Agora-aanpak. Hierdoor konden we veel sneller dan voorheen voorgangs resultaten zichtbaar maken en lukte het ouders om de voortgang van hun kind goed mee te volgen.

Vanaf de start van dit schooljaar hebben we de ouders wederom een aantal keren uitgenodigd om te bespreken wat we met hun feedback al gedaan hadden of gingen doen. Daar wilden we feedback op. Dat leidde tot gesprekken waarin we scherp de kern pakten van waar het om gaat: tijdens het eindexamentraject zoveel mogelijk vasthouden aan de agoriaanse manier van werken en er tegelijkertijd voor zorgen dat zoon of dochter het bij hem of haar passende diploma behaalt. Die balans vinden en behouden is koorddansen. De neiging blijft bestaan om in de laatste fase alleen te focussen op het eindexamen, waarmee we zowat verraad plegen aan alles wat wij fundamenteel achten in het opvoeden en opgroeien van kinderen. Tegelijkertijd willen we samen met de ouders dat elke leerling een diploma haalt aangezien dat nog steeds het belangrijkste toegangskaartje is voor een vervolgopleiding.

De geslotenheid van het eindexamen verstaat zich slecht met alles wat Agora is: de ruimte, het maatwerk, de flexibiliteit, de gelijke kansen voor kinderen en het loslaten van een ingeroosterd en leidend curriculum. Het verstaat zich niet alleen slecht met Agora, maar sowieso met elke onderwijsvisie die ook maar één van die kenmerken wil nastreven.

De resultaten van dit jaar betekenen niet dat we nu op onze lauweren kunnen gaan rusten. We blijven intern evalueren en verbeteren. Agora is nooit af. Binnen de Agora Vereniging pakken we inmiddels een aantal onderwerpen gezamenlijk op met leraren van alle Agora’s. Onder andere rondom kwaliteit(szorg), wat is die kwaliteit, hoe leggen we aanvullend verantwoording af over die kwaliteit, ruimte bij eindexamens, doorlopende leerlijnen voor leerlingen, leraren, curriculum en nog veel meer. De komende tijd zal ik er geregeld over schrijven.

 

 

 

 

 

 

 

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Join the discussion 3 Comments

 • Willem schreef:

  Bedankt voor deze uitgebreide toelichting. Ik heb veel respect voor jullie aanpak en voor deze transparantie. Natuurlijk blijven er vragen en ik zie dat een aantal al via Twitter is gesteld. Wat mij fascineert is dat een pakket als Magister blijkbaar ook het Agora concept kan bedienen;-)
  Keep up the good work Jan en dat geldt uiteraard voor het gehele team!

  • Jan Fasen schreef:

   Dankjewel Willem voor je fijne reactie. Wat betreft Magister (of een ander systeem) is het samen een weg vinden, aanpassen waar het kan en compromissen sluiten. Wij en zij zullen wel moeten, want de informatie in Magister – namen van leerlingen, keuzepakket, vakcodes, niveau van de leerling, leerjaar, cijferlijsten enz. – is verbonden met DUO en moet dus kloppen. Daarnaast mogen we ons prijzen met een uitstekende applicatiebeheerder op school, want die is onmisbaar.

 • Duidelijk verhaal, Jan. Wij zijn net begonnen met een Pantagora-afdeling en zitten nog helemaal in de ‘pioniers- en verkennende fase, waarin de leerlingen vooralsnog van 10 -14 jaar werken volgens het Agora-concept. Ik been ook erg benieuwd naar de manier, waarop je aanpassingen in Magister hebt aangebracht, die het mogelijk maken om Magister ook in het agoraconcept een plek te geven. Daar zullen we het binnenkort verder samen over hebben, nietwaar?

Leave a Reply