Skip to main content

Het gaat me om twee punten:

  1. Elke beroepsgroep waarvan het handelen zich afspeelt in het publieke domein heeft zich te verantwoorden in dat domein. En al zeker wanneer die beroepsgroep met behulp van rijksmiddelen de handelingen verricht. Het kost niet veel moeite om na te gaan welke beroepsgroepen dat allemaal zijn. Maar dat zijn zeker ook leraren en bestuurders en schoolleiders en…… Dus vanuit dat gegeven ben ik voor zo’n lerarenregister. (ik ben dus ook voor een schoolleidersregister) Alleen is nu de vraag waar leg je dan verantwoording over af? Die vraag brengt me bij mijn tweede punt.
  2. Zoals het er nu ligt gaat het om het zichtbaar maken van de bevoegdheden die een leraar heeft en wat hij doet om bij te blijven / beter te worden in zijn vak. Vanuit mijn eerste punt vind ik het lastig voor te stellen dat je daar tegen kunt zijn. Ik zie niet in wat dit met wantrouwen jegens of het afnemen van autonomie van leraren te maken heeft. De overheid heeft het volste recht om verantwoording te vragen, te eisen, en daar een aantal kwalitatieve kaders aan te koppelen. Daar komt nog bij dat ik de laatste tijd bij leraren een opvallende toenemende vraag naar professionalisering bespeur, mogelijk onder invloed van diverse ontwikkelingen binnen scholen. Als het één van de doelen van het register zou zijn om leraren meer aan de studie te krijgen lijkt de eigen schoolontwikkeling én de grotere ruimte die leraren hebben om daar invloed op uit te oefenen het register nu al in te halen. Ik vraag me opnieuw af wat er op tegen is om die professionaliseringsactiviteiten zichtbaar te maken op zo’n register?
    Het zou pas spannend worden wanneer je zichtbaar zou moeten maken wat je met die bevoegdheid en al die professionalisering doet. In welke mate en op welke manier je ervoor zorgt dat je leerlingen er beter van worden. In welke mate je bijvoorbeeld vernieuwend bezig bent etc. Dat zou weliswaar pas interessant zijn, maar dáár zou je morele bezwaren tegen kunnen hebben. Echter dat deel wordt terecht afgekaart binnen de scholen. Dat is het spel dat schoolleider en leraar of leraren onder elkaar moeten spelen en ook veelal doen. Dat is binnen het register niet aan de orde.

Het zou een krachtig signaal zijn wanneer leraren dit register omarmen als het minimale waar ze publiekelijk verantwoording over willen afleggen. Om van daaruit, met gezag, vanuit de beroepsgroep zelf, het inhoudelijke gesprek op gang te brengen over wat goed onderwijs is en de onmiskenbare rol van de leraren daarin. Vol zelfvertrouwen de ruimte nemen en een geziene gezaghebbende en trotse partij zijn in het kleurrijke debat.

 

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Leave a Reply