Skip to main content
Uncategorized

Seats2meet

By februari 3, 20153 Comments

Wat een heerlijk gevoel wanneer je een probleem kunt oplossen. En ik heb een probleem opgelost. Op een heel eenvoudige manier. Ik weet al heel lang van het bestaan van die oplossing, maar heb me dat nooit gerealiseerd. Misschien omdat die oplossing helemaal niet bedoeld was voor mijn probleem. Of vond ik die oplossing te eenvoudig en moet eenvoudig liefst complex zijn om op waarde geschat te worden? Maar eerst het probleem.

Ik vind al jaren dat school en samenleving nagenoeg gescheiden werelden zijn die net doen of ze prima zonder elkaar kunnen. Bij maatschappelijke brandjes weten ze elkaar nog wel te vinden, of beter gezegd, weet de samenleving de school te vinden.

Maar hoe zit het met de scholen zelf? Doen wij genoeg om verbonden te blijven en samen te werken met de veranderende en innovatieve wereld om ons heen. Juist nu er meer kennis buiten dan in de school aanwezig is en we pretenderen dat we onze leerlingen opleiden voor een samenleving waarin netwerken en co-creëren binnen maatschappelijke – en economische ecosystemen begrippen zijn die bepalen hoe succesvol je uiteindelijk bent.

Weten we voldoende wat zich buiten het schoolgebouw allemaal afspeelt en ontwikkelt? En hoe verbinden we die wetenschap met onze kerntaken? Door iedere leraar 20% van zijn weektaak buiten de school te laten doorbrengen? Door kleine netwerken te starten van leraren, leerlingen en deskundigen ‘van buiten’ die samen kennis ontwikkelen rondom bepaalde actuele thema’s? Door je schoolgebouw te zien als een marktplein waarop iedereen van harte welkom is, mits zijn aanwezigheid in het teken staat van de ontwikkeling van kinderen? Hoe verfrissend en inspirerend zou dat zijn?

Het klinkt als een ver van ons bed show. Maar niet lang meer, want op twee van mijn vier scholen openen we een dezer dagen een Seats2meet. Een succesvol concept dat al sinds 2007 op diverse plekken in Nederland bestaat en uitblinkt in eenvoud voor mijn probleem. Op beide scholen bieden we dan gratis werkplekken aan voor wie dat wil. Goeie wifi, lekkere koffie en een door onze leerlingen verzorgde lichte lunch zijn inbegrepen. Je moet wel van tevoren digitaal laten weten wie je bent en wat je expertise is, zodat onze leraren en leerlingen weten welke kennis er welke dag gratis in huis is. De kosten verdienen we terug door vergaderruimten en flexibele kantoren te verhuren.

We verwachten dat het nog meer gaat bruisen door met bedrijfsleven, gemeente en instellingen in de scholen events te organiseren rondom belangwekkende nieuwe ontwikkelingen in de techniek, de cultuur, de zorg en waar leraren en leerlingen nadrukkelijk bij betrokken zullen worden. We halen professionals én ideeën de school in met een diversiteit aan waarden en achtergrond. Innovatie ontstaat immers daar waar een diversiteit aan sectoren en disciplines elkaar ontmoeten.

Zo ontsluiten we de enorme hoeveelheid kennis die buiten de school aanwezig is voor onze leraren en leerlingen. Ik ben benieuwd welke dynamiek dat in school zal veroorzaken.

5 maart openen we onze eerste Seats2meet op Niekée Roermond. Meer informatie volgt rap. Dit doen we tijdens onze meetup n.a.v. de Tegenlicht uitzending van 1 februari jl.

Voor meer informatie over Seats2meet: www.seats2meet.com

Deze column verschijnt ook in het februarinummer van ‘Van 12 tot 18’.

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Join the discussion 3 Comments

Leave a Reply