Skip to main content
Uncategorized

Pitch voor de jury van #onzenieuweschool

By augustus 31, 20152 Comments

31 Augustus mochten Alexandra Broussard en ik in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een pitch houden over Agora Amsterdam. In maximaal vier minuten, zonder (digitale) hulpmiddelen, vertellen wat Agora is en beoogt. Amsterdam is op zoek naar schoolmakers.

Alexandra

Toen ik over het Agora concept hoorde, vielen in mijn onderwijshart alle stukjes op z’n plaats. Ik geloof dat als je mag leren wat je interesseert, dit je heel erg motiveert. En als je gemotiveerd bent, leer je beter, sneller en efficiënter. Door deze manier van leren ontdek je wie je bent en wie je wilt worden, hoe je je verhoudt tot de rest van de wereld. Dit is dé manier om het beste uit jezelf te halen. Dit is hoe ik wens dat kinderen leren. Dit is waarom ik Agora naar Amsterdam wil halen.

Jan

Vorig jaar rond deze tijd begonnen 35 leerlingen op Agora. Precies vandaag komen daar 40 leerlingen bij. We verdelen ze niet in basisberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of atheneum. Want van de biologen weten we dat elk kind wordt geboren met twee natuurlijke neigingen: nieuwsgierigheid en het verlangen naar verbondenheid. Daarom starten ze allemaal in 1 groep en is elk kind welkom op Agora. Ieder kind start op het niveau waarmee het de basisschool verlaat en ontwerpt met dat niveau als startpunt samen met de leraar een eigen leerroute naar een diploma. 100 leerlingen, 100 persoonlijke leerroutes. De technologie helpt ons om al die persoonlijke leerroutes te organiseren.

Agora heeft geen schoolvakken en lesmethodes. Het curriculum zit niet in door uitgevers geschreven boeken verdeeld in vakken. Het curriculum is de wereld waarin kinderen leven. Leraren, die zo belangrijk zijn op Agora dat we ze Agoriaanse meesters noemen, onderwijzen hun leerlingen hoe je die wereld het best kunt doorvorsen.

Agora staat daarmee voor het aanwakkeren van de nieuwsgierigheid van kinderen, binnen een wereld die onderzocht wil worden in een interactie tussen leraar, leerling en ouders.

Leren kun je overal, maar op Agora krijgt leren verdieping en betekenis door de leraar. Een wijze volwassene die een kind iets openbaart, iets laat zien wat het tot dat moment nog niet kende. Grenzen stelt, frustreert, ‘nee’ zegt waardoor leerlingen nieuwe waarheden ontdekken. Leraren die hun kennis en wijsheid combineren met de bestaande kennis en wijsheid van de individuele leerling. We besteden veel tijd en energie om leerlingen eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Leerlingen als ouders zijn enthousiast over hoe we dat aanpakken.

Agora bereidt voor op de wettelijke examendoelen. Maar een leerling leert natuurlijk nog veel meer. Op Agora is belangrijk dát je iets leert, maar vooral ook hóe je iets leert. Over jezelf en de samenleving. Over hoe je kennis verwerft van de dingen om je heen. Leerlingen nemen uit nieuwsgierigheid vele onderwerpen onder handen. Ook krijgen ze interessante projecten, vragen en opdrachten vanuit de samenleving.

We ontwikkelen samen met een buitenlands ICT bedrijf en de Open Universiteit een platform waarop we per dag de groei van leerlingen kunnen volgen en zien waar de leerling staat t.o.v. de eindtermen. De inspectie heeft ons het vertrouwen gegeven en de Open Universiteit is onze wetenschappelijke partner. De Stichting Onderwijs Midden-Limburg is het bevoegd gezag dat Agora initieert, financiert en verantwoording neemt voor de resultaten.

We werken vanuit een agile-approach aan de verdere uitbouw van Agora, waarbij voor ons zeker is dat we jaarlijks, wekelijks en dagelijks samen met leerlingen, ouders, Agoriaanse meesters en de wetenschap ons concept moeten bijslijpen en dat we daarin nooit klaar zijn.

Deze tijd kent nog twee zekerheden: dat is de voortdurende verandering van de samenleving en de onzekerheid die onlosmakelijk mee verbonden is. Op Agora leren we kinderen omgaan met die twee zekerheden.

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply