Skip to main content

Maak een kunstwerk

van je leven

Bestel boek

Jan Fasen, pionier

Ik vond mijn vrijheid en gebruik die sindsdien om het mogelijke mogelijk te maken. Ik ben Jan Fasen, leraar, schoolleider, pionier. In 2013 heb ik de kans gepakt om met een team van leraren een nieuw alternatief in onderwijs neer te zetten, Agora. Bedoeld voor al die leraren, leerlingen en ouders voor wie de gangbare manier van onderwijs niet langer passend is. In 2020 heb ik dit uitgebreid naar Agora Underground, waarmee we de 15.000 leerlingen die thuiszitten de helpende hand willen reiken. 

Sinds 1999 werk ik in het onderwijs. Als leraar en vele jaren als eindverantwoordelijk schoolleider. Ik heb brede scholengemeenschappen geleid en nieuwe onderwijsvormen neergezet. Ik ken de situaties van het in beweging zetten van een bestaande en een nieuwe praktijk goed. Om een organisatie in beweging te zetten is leiderschap nodig. En bij dat leiderschap ligt mijn passie en expertise. Het betekent voor mij vooral situaties, omstandigheden, (rand)voorwaarden, faciliteiten en vertrouwen creëren, waardoor leraren(teams) tot dingen in staat zijn die ze tot dan toe zelf niet voor mogelijk hadden gehouden.

Meer Agora

In mijn werk probeer ik oplossingen te vinden voor de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan in het onderwijs. De meest bekende zijn: 

Agora: een totaal nieuw alternatief. Ontwikkelingsgericht onderwijs in een omgeving die leerlingen en leraren motiveert en die recht doet aan de verschillen tussen mensen. Iedereen leert en werkt op zijn of haar manier, maar altijd met en vooral voor elkaar. Onderwijs dat kinderen en jeugd aanmoedigt om zelf de samenleving van morgen vorm te geven.

Agora Underground: Eerste hulp bij onderwijs. Voor kinderen die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten, vanwege het niet beschikbaar zijn van een passend onderwijsaanbod voor deze leerlingen in de eigen regio.

De Ruimte: Ik begeleid managementteams die van hun school weer een plek willen maken waar leerlingen en leraren met plezier naar toe komen. Die vanuit een inspirerende visie naar een betere onderwijspraktijk in school gaan. 

Een boek: Mijn ervaringen als schoolleider heb ik opgetekend in een boek ‘Maak een kunstwerk van je leven’. Dat boek is 28 september 2023 verschenen. Het boek is nu te bestellen!

Je mag geen eisen aan leerlingen stellen

Bestel boek