Skip to main content

Donderdagmiddag 19 december heb ik het leiderschap van Niekée in Roermond, tijdens een fijne kerstlunch met het voltallige team, overgedragen aan Esther van Hinsberg. Esther gaat met haar kwaliteiten, energie en een frisse kijk op zaken verder bouwen aan wat er nu staat. Da’s mooi werk en belangrijk werk!

Ikzelf ga een aantal taken binnen onze onderwijsstichting Stichting Onderwijs Midden-Limburg oppakken.

Daarnaast ga ik als een soort verkenner werk maken van het neerzetten van een Agora-vereniging. Er zijn inmiddels acht Agora’s in Nederland en één Agora in België en dit zullen niet de laatste zijn. Een vereniging verkennen we vanuit de vraag hoe we al deze Agora’s kunnen ondersteunen en hoe we een lerend en innovatief netwerk kunnen creëren. Met Agora proberen we antwoorden te formuleren op maatschappelijke vraagstukken waar we in het huidige onderwijsstelsel tegenaan lopen en die ons zorgen baren. Door onze krachten, kennis en ervaring te bundelen in de vorm van een vereniging worden we slagvaardiger en betekenisvoller voor onszelf en voor de sector. Ik zal binnenkort een blog wijden aan de Agora Vereniging in oprichting.

Verder heb ik nu tijd om vanuit mijn ervaring en kijk op leiderschap beschikbaar te zijn voor collega-schoolleiders en hun te adviseren en te ondersteunen wanneer ze hun onderwijs willen innoveren.

Mooie nieuwe diverse rollen waar ik me zeer op verheug.

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Leave a Reply