Skip to main content

In de schoolpraktijk van alledag draait het om de leerling, in de directiekamer draait het om de leraar. Dat valt althans aan te bevelen. Het onderwijs voor leerlingen is het domein van de leraren. De werkomstandigheden van de leraren is het domein van de schoolleider. Hoe beter de verantwoordelijkheid voor beide domeinen is afgebakend – waardoor ze elkaar versterken –  hoe beter het is voor leerlingen en leraren. 

Leiderschap is weten waar je vanaf moet blijven. Het is slechts vanuit een inspirerende visie situaties, omstandigheden, (rand)voorwaarden, faciliteiten en vertrouwen creëren, waardoor lerarenteams gemotiveerd worden en tot dingen in staat zijn die ze tot dan toe niet voor mogelijk hadden gehouden. 

De ‘motivator-hygiëne theorie’ van psycholoog Frederick Herzberg (1959) laat zien dat de dingen die mensen in hun werk motiveren verschillen met de dingen die hen demotiveren. Te veel bureaucratie, te lage salarissen, gebrek aan status zijn voorbeelden van dingen die mensen ongelukkig maken. Maar zelfs wanneer deze zaken wel in orde zouden zijn, motiveren ze mensen niet om hun werk beter te doen. Hij noemt ze daarom hygiëne factoren. De dingen die leraren volgens hem echt motiveren zijn uitdagend werk, persoonlijke groei, erkenning, gezien en gehoord worden, vertrouwen, verantwoordelijkheid, professionele autonomie, vrijheid, zelfsturing, geloof in eigen kunnen en het gevoel bij een groep te horen. Voor meer hoeft een schoolleider niet te zorgen.

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Leave a Reply