Skip to main content
Uncategorized

Het platleggen van het proces richting #2032 is een gotspe.

By maart 31, 2016One Comment

Dit is dé kans voor leraren! Pak die kans, onderteken en sluit je aan bij de groep leraren die een oproep heeft geschreven, nadat de Onderwijscoöperatie vorige week het proces van curriculum2032 (verder #2032) stillegde. De Onderwijscoöperatie heeft zich door die actie laten kennen als een partij die de trots, de bevlogenheid, het maatschappelijk aanzien en de kwaliteit van leraren niet weet te behartigen, laat staan naar een hoger plan kan tillen. Maar dat komt je er van wanneer je in een organisatie van, voor en door leraren, (vak)bonden een beslissende rol geeft. Die hebben niks met inhoud, des te meer met belangen, politiek, particulier, gevoed door geïnstitutionaliseerde achterdocht en wantrouwen. Bedienen zich van holle retoriek namens een nog nauwelijks bestaande achterban.

Daarom is deze oproep van leraren aan leraren zo goed. Een krachtig signaal waarmee leraren aangeven verder te willen met #2032. En nu de Onderwijscoöperatie zich terugtrekt ligt er de kans voor leraren om de regie te pakken op dit dossier en door te gaan vanuit hun eigen dagelijks werk. Als een steeds groter groeiende groep die zich actief roert in het uitwerken van en het goeie gesprek voeren over #2032. Want heel veel uit #2032 gebeurt al, hoe klein soms ook, leraren zijn er al mee bezig, (misschien zonder dat ze het zelf door hebben), ontwikkelen iedere dag, soms in hun dooie eentje, steeds vaker in een team. Bedenk eens wat een kracht er, voor de beroepsgroep, maar ook voor de individuele leraren, van zou kunnen uitgaan wanneer al die leraren met hun ervaringen, ideeën, good practices en resultaten elkaar regelmatig op de inhoud van hun werk zouden ontmoeten. Wanneer hun dagelijks werk tegen de achtergrond van het advies van #2032 gedeeld, (kritisch) besproken en ontwikkeld wordt. Wanneer daarbij ook partijen als SLO, ministerie, inspectie, leerlingen, ouders etc. bij tijd en wijle worden uitgenodigd, zou het zomaar kunnen leiden tot de niet meer te negeren advies- en regierol die leraren toekomt op dit dossier, omdat die rechtstreeks vanuit de praktijk komt.

Als schoolleider steun ik deze oproep van leraren van harte en hoop dat vele collega schoolleiders dat ook zullen doen.

 

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Join the discussion One Comment

Leave a Reply