Skip to main content
Uncategorized

Bendecafé op het Connect College

By oktober 31, 2012No Comments

6 December is er op het Connect College een Bendecafé. http://bit.ly/RqTgEs

Een prikkelende naam voor een namiddag die bol staat met boodschappen van leerlingen over “leren in de 21e eeuw” en praktijkvoorbeelden van leraren die dat leren op een aansprekende manier vorm geven. Ter inspiratie, maar wat ons betreft niet alleen dat. Wat zou het mooi zijn wanneer we aan het slot de basis hebben gelegd voor leernetwerken rondom de thema’s die aan de orde komen. Maar dat schrijven we niet voor. Het is aan de leraren zelf om te beslissen of ze een voorbeeld omarmen en er in hun lespraktijk mee aan de slag gaan.

Het café is wel zo georganiseerd dat het heel aantrekkelijk en gemakkelijk wordt om een bepaald voorbeeld, samen met een groep leraren, al of niet virtueel, te gaan toepassen in je eigen praktijk en middels het netwerk elkaar te ondersteunen en zo te blijven leren van elkaar.

Als we dat die middag voor elkaar krijgen hebben we een simpele, maar geweldige stap gezet. Helemaal in de geest van ‘leren in de 21e eeuw’ bouwen aan ‘leren in de 21e eeuw’.

‘Flipping the classroom’, ‘digitale didactiek’, ‘videolessen’ en ‘sociale media in de klas’ zijn de vier thema’s die deze middag door leraren gepresenteerd zullen worden. Eerst max. vijf minuten de kern uitleggen voor alle cafégangers, waarna iedere gast naar eigen inzicht een keuze kan maken voor het thema waar hij meer van wil weten. In ‘salons’ worden de thema’s dan in een half uur dieper bekeken en de ervaringen en resultaten worden verkend. En wellicht slaat daar de vonk over om er zelf mee aan de slag te gaan.

Leerlingen in Nederland hebben we deze week in een tweet opgeroepen hun visie op ‘leren in de 21e eeuw’ op een 30-sec-filmpje te zetten.

Tweet: ‘OPROEP AAN LEERLINGEN: Wat is ‘Leren in de 21e eeuw’? Pak jouw boodschap in 30-sec filmpje en stuur op! Info: bit.ly/Q3JQ6S

Ik ben benieuwd hoeveel leerlingen hun kans grijpen. Die filmpjes tonen we de 6e december en op een aparte site daarna.

 

Dat het Bendecafé open gaat op het Connect College is geen toeval. Het past in onze visie op professionaliseren van leraren en het bouwen aan leernetwerken van leraren. Geen innovaties van bovenaf de school in droppen, maar de innovatieve kracht van leraren aanboren door ze de ruimte te geven om dat te doen, wat ze al heel lang hadden willen doen. Door leraren met elkaar in contact te brengen en elkaar te laten zien waar je mee bezig bent. Zichtbaar te maken hoe iedereen werkt aan het bijdetijd houden van zijn of haar visie op leren. Een proces dat nooit stopt.

Aan het slot van die middag zullen we dan ons eigen LeerCentrum openen. Een voornamelijk virtueel Regionaal LeerCentrum dat uitgaat van een rijk leeraanbod voor en van leraren. Kennis en ervaring van leraren komt beschikbaar voor andere leraren. Maar ook leerlingen krijgen de kans om leraren specifieke kennis bij te brengen. Benodigde kennis van buiten de school halen we naar binnen. Regionaal, omdat we het niet willen beperken tot de leraren van onze eigen school, maar de kracht zien in netwerken die school overstijgend zijn.

Leren is een kernwoord, evenals kenniscreatie. Wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan innovatieve praktijken in de klas zullen voor onze leraren een bron moeten worden waaruit ze moeten kunnen putten. Nu verdwijnen te veel wetenschappelijke opbrengsten in anonieme laatjes. Dat moet veranderen. Alle beschikbare kennis moet vrijvallen aan leraren en leerlingen.

Aan die ontwikkeling willen we graag ons steentje bijdragen.

Connect2live! Omdat leren veel meer is dan werk.

 

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Leave a Reply