Skip to main content
Uncategorized

Bendecafé Connect College met als thema: Het onderwijs persoonlijk maken.

By maart 2, 2013One Comment

Het lijkt erop dat scholen zich meer dan ooit gesteld zien voor twee gigantische uitdagingen. De eerste gaat over de vraag hoe we onze scholen financieel gezond houden vanwege krimp én een pak ‘stille’ bezuinigingen door het vorige kabinet http://bit.ly/OcIIgv De tweede is de groeiende praktijk dat de manier waarop we ons onderwijs al decennia organiseren voor een steeds grotere groep leerlingen problematisch is.

Wanneer we vooral de eerste uitdaging oppakken is de kans groot dat we vanuit gewoonte aan knoppen gaan draaien die invloed hebben op klassengrootte, inhoud van lessentabellen, keuzemogelijkheden voor leerlingen en versoberen van het personeelsbeleid. De exploitatie is dan sluitend, maar de hierboven genoemde tweede uitdaging krijgt mythische proporties, omdat we onze leerlingen vergeten en verder van ons vervreemden. Tel de verwachte aankomende versobering van de BAPO en de verruiming van de pensioengerechtigde leeftijd daarbij op en het ziekteverzuim onder leraren en onderwijsondersteunend personeel zal stijgen en hun bevlogenheid en energie zal afnemen. Sanering geslaagd, onderwijs overleden.

Wanneer we de tweede uitdaging als uitgangspunt nemen vanuit de behoefte van de hedendaagse leerling en de broodnodige innovaties binnen ons onderwijs, dan zou tijdens de rit nog wel eens kunnen blijken dat we ongemerkt beide uitdagingen tegelijkertijd opgepakt hebben.

In Limburg is een netwerk van scholen aan het ontstaan dat zich heeft voorgenomen om de tweede uitdaging aan te grijpen. Het gaat onderzoeken of en hoe we het onderwijs persoonlijk kunnen maken. Het onderwijs organiseren rondom de ambitie, het tempo en het niveau van de individuele leerling. Er zijn voorbeelden genoeg in de wereld waar het lukt, de kwaliteit verbetert en de kosten dalen.

27 maart organiseert het netwerk een Bendecafé op het Connect College met als thema ‘Het onderwijs persoonlijk maken’. Minstens 20 Limburgse scholen zullen aanwezig zijn. Elke school vaardigt twee directieleden, twee leraren en twee leerlingen af. De solution salons vormen de kern van het Bendecafé waarin de deelnemers indringend met elkaar aan de praat gaan over het waarom van onderwijs persoonlijk maken, geïnspireerd worden door inmiddels uitstekende voorbeelden uit VO en PO, kennis maken met benodigde technologische ontwikkelingen en innovaties en de ruimschoots aanwezige kennis over dit thema kunnen ophalen.

Het belangrijkste doel van het Bendecafé is het op gang brengen van het gesprek en de dialoog binnen Limburgse scholen over dit thema. Maar ook elkaar inspireren met en informeren over de vele goede ontwikkelingen die al gaande zijn binnen de scholen en die we een impuls kunnen geven door ze gericht te benaderen vanuit het persoonlijker maken van het onderwijs. Elke deelnemer neemt de opbrengst van het Bendecafé de dag erna mee naar zijn of haar school en praat erover met collega’s en leerlingen. Het kan niet anders dat dit dan snel om een vervolg vraagt, zowel binnen de scholen als binnen het netwerk. Ik hou jullie de komende weken op de hoogte van de ontwikkelingen.

Jan Fasen

Author Jan Fasen

More posts by Jan Fasen

Join the discussion One Comment

  • hartgerw schreef:

    Reblogged this on Meso Magazine Weblog and commented:
    Interessant initiatief van schoolleider Jan Fasen (Connect College, Echt) om het onderwijs ‘persoonlijk te maken’. Er is een zogenaamd ‘Bendecafé’ op 27 maart voor Limburgse scholen. We zijn benieuwd wat hier voor ideeën uitkomen en komen er, als het tot interessante initiatieven leidt, hier op terug.

Leave a Reply