Leestijd: 3 minuten

Toen we in 2014 met Agora begonnen wilden we daarmee een alternatief neerzetten vanuit onze kijk op onderwijs en een antwoord formuleren op de maatschappelijke vraagstukken waar we in het huidige onderwijs tegenaan lopen en die ons grote zorgen baren. Eén van die vraagstukken is de grote groep jongeren die niet naar school kan, de zogenoemde ‘thuiszitters’. Officiële cijfers reppen over zo’n 4.500 jongeren. Oudervereniging Balans liet in oktober 2020 zien dat het er zo’n 15.000 zijn. Deze thuiszitters mogen/kunnen niet naar school, omdat ze een manier van ontwikkelen en leren hebben waar het schoolsysteem doorgaans niet mee uit de voeten kan.
Op de plekken waar inmiddels een Agora is zien we dat thuiszitters de betreffende Agora bezoeken en daar een plek hebben gevonden waar ze graag naar toe blijven gaan. Maar er zijn ook plekken in Nederland waar nog geen Agora is, waar ook thuiszitters wonen die graag een Agora zouden bezoeken, maar dat dus niet kunnen. Uit die gebieden melden ouders zich in toenemende mate bij ons met twee vragen: wanneer komt er hier een Agora en indien dat (nu) niet het geval is kunnen jullie dan toch al iets voor mijn dochter of zoon betekenen?

We hebben als Vereniging Agora Onderwijs besloten om die jongeren de helpende hand te reiken. Inmiddels hebben we met onze werkwijze voldoende zelfvertrouwen, ervaring, expertise en resultaten geboekt dat we deze in durven gaan zetten voor de thuiszitters. Tim Slot is een Agoraleraar van het allereerste uur, hij gaat de eerste groep begeleiden. Eerst door de jongeren in die groep door en door te leren kennen en de jongeren hem. Door verbinding te maken met wie ze zijn en hoe ze leven. Ze een eigen tempo, tijd en manier gunnen om weer ‘op gang te komen’. Hen te laten ervaren dat ze ertoe doen, dat ze gehoord worden en dat ze over kwaliteiten en talenten beschikken die het waard zijn om verder te onderzoeken en uit te bouwen onder leiding van een leraar die daar veel verstand van heeft. Hij gaat het plezier en zelfvertrouwen om te experimenteren, te spelen en te leren bij de jongeren aanwakkeren en brandend houden. Ze krijgen weer dagelijks onderwijs o.l.v. een leraar waardoor de ouders dat stuk van hun taak langzaam los kunnen laten.

We zijn gestart met acht jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar. Deze jongeren hebben zich bij ons gemeld en wonen op plekken waar nu geen Agora is, kriskras door het land. We hebben ze ingeschreven op Niekée in Roermond. Tim is met hen aan de slag, voornamelijk online op dit moment. Ze starten samen de dag op en sluiten samen de dag af. De motivatie en het enthousiasme van de kinderen, hun ouders en Tim is aanstekelijk. Acht van de 15.000. We nemen in deze startfase geen onnodige risico’s, we willen nieuwe teleurstellingen voorkomen. Voordat we opschalen en nieuwe jongeren plaatsen nemen we eerst de tijd om te kijken of het ook werkt wat we beogen. En dat bepalen de ouders en die jongeren uiteindelijk. Blijven ze onverminderd enthousiast en gemotiveerd over onze aanpak? Blijft het voor hun betekenisvol om voor lange tijd mee te blijven doen? Wij hebben uitermate sterke vermoedens van wel, maar voordat we grotere verwachtingen gaan wekken en meer jongeren een plek bieden willen we eerst meer zekerheid over het effect van onze aanpak. Samen met de thuiszittende jongeren, hun ouders, drie lectoraten, stichting leerlingenzorg Noord-West Veluwe en het Nederlands Centrum voor Jeugd (NCJ) wachten we op toekenning van een subsidie waarmee we gaan onderzoeken hoe en of onze aanpak gaat werken voor die jongeren. Agora Underground, we zullen er geregeld over schrijven.


2 reacties

Peter Splinter · 25 januari 2021 op 16:32

Top Artikel Jan. De start is prima. En we hopen dat deze aanpak slaagt voor de vele jongeren die thuis zitten.

    Jan Fasen · 25 januari 2021 op 18:54

    Jazeker Peter. Samen de schouders eronder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *