In de onderbouw van ons VWO is een groep van 55 leraren dit schooljaar gestart met een andere aanpak en organisatie van hun lessen. Meer vraag- en leerling gestuurd werken, andere organisatie van lessen en curricula, andere rol voor leraren en leerlingen, etc. Het zijn de eerste ontwikkelingen in het persoonlijk maken van ons onderwijs, waar we in 2015 schoolbreed een aantal stevige stappen in gezet zullen hebben. Als school hebben we belangrijke vragen rondom de nieuwe aanpak en daarom is besloten m.b.v. wetenschappelijk onderzoek antwoord te zoeken op deze vragen:

  1. Welke verwachtingen en motieven liggen bij leraren en directie ten grondslag aan de invulling van deze nieuwe manier van werken?
  2. Op welke wijze geven leraren in de praktijk invulling aan de nieuwe werkwijze?
  3. Welke opbrengsten levert deze nieuwe werkwijze op voor onze leerlingen?

Het onderzoek moet kennis opleveren over het persoonlijk maken van ons onderwijs, welke competenties van leraren daarin van belang zijn en in welke mate er opbrengsten voor leerlingen zijn die verder gaan dan de prestaties die nu van hen verwacht worden.

Het bijzondere aan dit onderzoek is dat we het uitvoeren in samenwerking met de belangrijkste lerarenopleider in onze regio (Fontys Lerarenopleiding Sittard). De derde en vierde jaars studenten van de lerarenopleiding zullen onder wetenschappelijke leiding en supervisie van de Technische Universiteit Eindhoven het onderzoek uitvoeren. Zij gaan onze leraren observeren en verzamelen en analyseren de data. Samen met Fontys kiezen we voor deze vorm, omdat hierdoor aankomende leraren in hun stagepraktijk indringend in aanraking komen met de veranderende rol van leraren in het persoonlijk maken van onderwijs. De kennis die dat oplevert kan vervolgens onderdeel worden van de opleiding van nieuwe leraren. Zo leggen we een natuurlijke verbinding tussen de ontwikkelingen in de school en de consequenties hiervan op het opleiden van nieuwe leraren.

Vanmiddag hebben we besloten te starten met het onderzoek. Een mooie samenwerking tussen de school, Technische Universiteit Eindhoven, Fontys lerarenopleiding en Kennisnet welke met publieke middelen het onderzoek mogelijk maakt. De resultaten komen einde dit schooljaar beschikbaar en zullen uiteraard publiek gemaakt en gedeeld gaan worden.

 

 


2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *