Leestijd: 3 minuten

Het innoveren of veranderen van onderwijs in scholen is meestal geen eenvoudig proces. Het is niet alleen een verandering in de organisatie van de school, maar veel meer nog een verandering in de ziel van de mensen die er jaren werken en zelf nooit een ander systeem hebben gekend dan het huidige.

Ik bied een gefaseerd samenhangend proces in drie stappen aan waarmee een echte innovatie gestart kan worden. De fasen kunnen ook afzonderlijk gedaan worden. Ook dan zijn ze heel krachtig.

In drie korte krachtige fasen help ik je om stappen te zetten die uiteindelijk resulteren in een organisatie waar mensen centraal staan en de kwaliteit van leren en werken verbetert.

Fase van het ontwerpen:  van een visie en een veranderstrategie

In deze fase gaan we aan de slag met het formuleren van een visie in de vorm van een aansprekend verhaal dat energie, betekenis en richting geeft. Een verhaal waarin de school als het ware een belofte doet aan de student, de ouders, de medewerkers en de samenleving. 

We verkennen de paden waarlangs je de medewerkers leidt en begeleidt op de weg van visie naar praktijk. Hierbij staan de aandacht voor je mensen, mogelijke veranderkundige strategieën, passende leiderschapsstijlen, een op ontwikkeling- en prestatiegericht personeelsbeleid en ondersteunende financiële randvoorwaarden voorop. We ontwerpen een strategisch plan dat kadert én voldoende ruimte geeft om je leiderschap elke dag opnieuw af te stemmen op het ontwikkel tempo en de behoeften van de medewerkers.

Fase van het trainen: van de schoolleider en het managementteam

In deze fase gaan we oefenen. We oefenen hoe jij als schoolleider met je managementteam de leiding neemt in het realiseren van je belofte. Dat doen we aanvankelijk in de veilige omgeving van je directiekamer en al snel in de arena van je school.

We oefenen hoe je je belofte vertelt, hoe je de medewerkers raakt en hen in beweging laat komen. Hoe je hen als het ware meeneemt op de route naar de belofte die de school gedaan heeft. We gaan oefenen hoe je op het boeiende speelveld stapt van de schoolleider die een verandering leidt en hoe je dat speelveld op een uitdagende manier afbakent. Daarmee creëer je een nieuw speelveld voor je medewerkers waarop ze voldoende ruimte, veiligheid en uitdaging ervaren om daadwerkelijk stappen te durven zetten. We gaan op zoek naar de bij jou passende leiderschapsstijl en hoe je op dat nieuwe dynamische speelveld leiding geeft aan de verandering zonder in de verleiding te komen om slechts weerstand te gaan managen.

Fase van het coachen: van de schoolleider en het managementteam

In deze fase onderzoeken we wat de verandering die je in gang gaat zetten of hebt gezet met jou als mens en professional doet. 

We verkennen welke patronen, angsten, overtuigingen en aannames je in de weg zitten om de leider te kunnen zijn die je graag wilt zijn of om de leider te kunnen zijn die je moet zijn. Een leider die een rolmodel, duider en wegbereider kan zijn voor de medewerkers op het speelveld van de verandering.

Wil je graag meer weten over deze samenhangende innovatieaanpak of over onderdelen ervan neem dan contact me op voor een afspraak.