Leestijd: < 1 minuut

Werken mag geen pijn doen!
De resultaten van ons werk zijn het beste wanneer we met plezier ons werk doen, ons uitgedaagd en gewaardeerd voelen, voldoende verantwoordelijkheden op ons bordje hebben en persoonlijke groei ervaren.

In de praktijk zie ik dat leraren en schoolleiders dit soms (even) niet zo beleven allemaal. Dat werken wel degelijk en soms in toenemende mate pijn doet. Dat mag niet te lang duren. De betrokkene zelf en de organisatie gaan eronder lijden, worden er uiteindelijk ziek van en vallen uit.

In mijn coaching leg ik de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat werken pijn gaat doen bij de betrokkene zelf. Het is niet de organisatie die in eerste instantie moet veranderen maar de betrokkene zelf. Het verwerven van inzicht in en het versterken van het persoonlijk leiderschap van medewerkers spelen een centrale rol in mijn coaching. Dat hiermee ook een hernieuwd appél op de kwaliteit van organisatie wordt gedaan is evident.

Aan de hand van een vooraf afgebakende coachvraag ga ik in een aantal sessies aan de slag. In eerste instantie zijn dit vier sessies waarna we de voortgang bespreken.

Wil je graag meer weten over deze coaching voor medewerkers neem dan contact me op voor een afspraak.