BOLD

Leestijd: 2 minuten

Met een ietwat weemoedig gevoel zit ik achter de laptop mijn column te tikken. Sinds vier jaar een maandelijks ritueel. Iedere maand een stukkie van vijfhonderd woorden. Ik verwoord er mijn gedachten, meningen of feiten van dat moment mee, in zinnen waarvan ik hoop dat anderen ze graag lezen.

Wanneer ik terugkijk is de rode draad in al die korte verhaaltjes ‘doen’ en ‘moderniseren’. Want ik erger me aan het vrijblijvende gepraat over hoe het allemaal beter zou kunnen, zonder dat er een BOLD besluit wordt genomen waar leerlingen echt beter van worden. Het vertrouwde idee van school heeft ons veel gebracht, maar in een tijd van technologisering van de samenleving en verwarring over wie we zijn en waar we naar toe willen, is dat vertrouwde idee dringend aan modernisering toe. Niet door te filosoferen over innovatie richting onderwijs 3.0, maar door rust te nemen en stappen te zetten die ons weer terugvoeren naar de basis: elk kind kan en wil leren en leraren hebben ergens in hun leven het besluit genomen om aan dat groeiproces van kinderen een bijdrage te leveren. Die relatie, interactie, vertrouwensbasis en fascinerende ontdekkingsreis tussen kinderen en leraren is het enige dat telt. Onderwijs 0.0! In een (leer)omgeving waar ieder kind zijn kansen kan pakken en die de wereld ontsluit als onuitputtelijke bron van leerstof. (meer…)

Doe mij maar een plofklas

Leestijd: 2 minuten

“Gisteren vertelde Lotte dat vorig schooljaar alle leraren aandacht voor haar hadden, maar nu niet meer.” Die opmerking van een leerling valt als een dikke scherpe steen op tafel. We zitten als Agorateam bijeen om, dagelijks tussen acht en negen, de dag op te starten. De feedback van Lotte veroorzaakt een scheurtje in onze overtuiging dat we elke leerling zien en leerlingen zelf zeggen: “Ik voel me gezien en gekend hier”. Want op Agora ben je leraar voor alle leerlingen, niet voor slechts enkelen. Maar Lotte doet ons twijfelen. Zijn er dan toch grenzen aan hoe groot een groep kan zijn? Vorig jaar zaten er 67 kinderen in de groep, nu 105. Ja dus! Die week besluiten we om de groepsgrootte op Agora te limiteren op zeventig. Met dat aantal kunnen we garanderen dat elk kind zegt zich gezien en gekend te voelen. (meer…)

Verhalenvertellers

Leestijd: 2 minuten Paul startte als de nieuwe CEO van het bedrijf. Hij erfde een traditionele toko die de laatste jaren goed had geboerd, maar nu op een cruciaal punt was beland. De concurrenten haalden het bedrijf in en de organisatie leek op drift. Pauls eerste opdracht was het creëren van een nieuwe Lees meer…

Afpellen

Leestijd: 2 minuten Het was een bijzondere ervaring op Oudejaarsdag in de studio van BNR radio. Sinds die middag ben ik een disruptor. Iemand die de boel flink opschudt, ontwricht en zo nieuwe markten opent. In het programma Zakendoen met zat ik met collega disruptors uit o.a. zorg, telefonie, supermarkt en milieu aan Lees meer…

De argumentatie van de adviescommissie

Leestijd: 2 minuten Gisteravond kwam het nieuws dat Agora niet wordt toegelaten tot de kraamkamer in Amsterdam, waar vier plannen worden voorbereid om school te worden. Hieronder de argumentatie van de adviescommissie. De adviescommissie vindt Agora een origineel en innovatief concept; in vergelijking met het reguliere onderwijs gaat het roer bij Agora Amsterdam Lees meer…

Een aanbod om in gesprek te gaan.

Leestijd: 2 minuten Vanochtend las ik het meest recente blog van Alderik Visser, Maatwerk, monitoring en selfie-school. Een lezenswaardige kritische bespiegeling op de onderwijsontwikkelingen die gaande zijn en steeds nadrukkelijker gestalte (proberen te) krijgen. Een stuk dat reacties, discussie en aandacht verdient omdat Alderik relevante thema’s aansnijdt en ze naar een niveau tilt waarmee Lees meer…

Amsterdamse lef

Leestijd: 2 minuten De Amsterdams onderwijswethouder Simone Kukenheim heeft vast het boek van Edward Glaeser “Triumph of the city” gelezen. Glaeser laat zien hoe grote steden sinds eeuwen de centra zijn van bloeiende kennis, invloedrijke innovaties, persoonlijk contact tussen mensen (aangewakkerd door de moderne communicatie technologie!) en welvaart. Hij neemt in zijn boek Lees meer…

Geld als gamechanger

Leestijd: 2 minuten Eén keer per jaar slaat Pavlov zijn slag in directiekamers van scholen. Waar door het jaar heen schoolleiders zich steeds meer ontpoppen als visionairs met inhoud en innovatie hoog op de agenda, worden het rond mei plots zakelijke boekhouders. In mei luidt de bel voor de formatie van het jaar Lees meer…

Schrijf het pas op als het werkt!

Leestijd: 2 minuten Honden bestaan om mensen gezelschap te houden. Met een stevig fietsslot voorkom je diefstal van je fiets. Het celibaat brengt priesters dichter bij God. Van de verplichte rekentoets gaan kinderen beter rekenen. We gaan er voetstoots vanuit dat deze redeneringen kloppen. In ieder geval maken we ons niet erg druk Lees meer…

Meetup bij Niekée n.a.v. Tegenlicht uitzending ‘de onderwijzer aan de macht’.

Leestijd: < 1 minuut Naar aanleiding van de Tegenlicht uitzending van 1 februari willen we graag met een breed publiek het gesprek voeren over onderwijs. De Tegenlicht uitzending zal hiervoor de basis vormen. Datum: Donderdag 5 maart 2015. Plaats: Niekée Roermond, Oranjelaan 300, 6043 GL Roermond Tijd: 15.30 – 20.30 uur Programma: 15.30 uur:                              Lees meer…

Seats2meet

Leestijd: 2 minuten Wat een heerlijk gevoel wanneer je een probleem kunt oplossen. En ik heb een probleem opgelost. Op een heel eenvoudige manier. Ik weet al heel lang van het bestaan van die oplossing, maar heb me dat nooit gerealiseerd. Misschien omdat die oplossing helemaal niet bedoeld was voor mijn probleem. Of Lees meer…

Failliet

Leestijd: 2 minuten De Tweede Kamer deed onlangs een voorstel aan de staatssecretaris om leerlingen met stoornissen als ADHD of autisme niet meer te verplichten om vijf dagen per week naar school te gaan. Ze hielden een pleidooi om hen deels thuis les te geven. Met andere woorden: geen leerplicht voor kinderen met Lees meer…

Geen experimenten, maar innovaties.

Leestijd: 2 minuten De meeste wetten staan voor decennia in steen gebeiteld. Maar wat u misschien niet wist is dat er ook Experimenteerwetten zijn. Deze wetten staan experimenten toe buiten de geregelde orde. Dat we 130 mogen rijden volgde bijvoorbeeld uit zo’n experimentenbesluit. Het ‘tandartsexperiment’ dat in 2012 in ging en tandartsen vrijheid Lees meer…

dialoog over onderwijs in Society 3.0

Leestijd: 2 minuten “Kennis delen gaat vanzelf in Society 3.0, dus hebben we nog wel onderwijs nodig?” Over deze stelling ga ik woensdagochtend bij Seats2Meet in Utrecht in dialoog met o.a. Ronald van den Hoff, John Moravec, Claire Boonstra, Maurice de Hond, Erno Mijland en Hedwyg van Groenendaal. Society 3.0 biedt ongekende mogelijkheden Lees meer…

Kafkaësk

Leestijd: 2 minuten Onlangs las ik in het Financieele Dagblad een interview met Marcel Smits, de financiële topman van Cargill. Cargill is een miljardenbedrijf in voedingsgrondstoffen. Het opereert wereldwijd en wil in 2025 7,5 miljard mensen voeden. Zover is het nog niet, want volgens de VN gaan elke dag 1 miljard mensen met Lees meer…

Agorafobie

Leestijd: 2 minuten Steeds vaker neem ik het woord transitie in mijn mond. Ik praat nauwelijks nog over verbeteren of vernieuwen, want die begrippen zijn inmiddels teveel onderwijsjargon om nog uit te dagen buiten de bestaande kaders te denken. Beide begrippen worden daarnaast vooral gebruikt als synoniem voor een proces, terwijl ze de Lees meer…

Stroop de mouwen op

Leestijd: 2 minuten In het rapport Naar een lerende economie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) worden we gemaand om gepast ongerust te zijn. Het rapport beschrijft een lezenswaardige zoektocht naar toekomstige euro’s in een dynamische en onvoorspelbare wereld. De diepere wijsheid van het rapport ligt in een pagina’s lang pleidooi Lees meer…

Onderzoek naar gespreid leiderschap en professionele ruimte

Leestijd: 2 minuten Kernbegrippen in de strategische koers van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg zijn o.a. gespreid leiderschap en professionele ruimte. Je zou grofweg kunnen zeggen dat persoonlijke factoren van medewerkers (zoals persoonlijkheid, competenties, autonomie en relaties) en organisatiefactoren (waaronder de verschillende stijlen van leiderschap en specifiek dat type leiderschap dat medewerkers uitdaagt en Lees meer…

Begint eer ge bezint

Leestijd: 2 minuten Hier schrijf ik af en toe over ontwikkelingen op mijn school. De rode draad is steeds: van keurslijf naar keuze, van massa- naar maatwerk en van regels naar waarden. We zijn onderweg van een roestig afrekensysteem naar een omgeving waar de lerende mens centraal staat. Natuurlijk hebben we daar goed Lees meer…

Kantelen of kapseizen?

Leestijd: 2 minuten Onlangs mocht ik aanschuiven bij het zoveelste gesprek over veranderingen in het onderwijs. Een groep ‘kantelaars’ – geestdriftige visionairs die op hun school belangwekkende veranderingen doorvoeren – was in Rotterdam bijeen onder leiding van veranderprofessor Jan Rotmans. Jan was onder de indruk van de visie en passie waarmee we de Lees meer…

Spotify paradigma

Leestijd: 2 minuten Binnen onze sector domineert de gedachte dat overheidseuro’s rijkelijk moeten rollen en het liefst onze kant op. Geen enkele zichzelf respecterende regering wil toch het verwijt krijgen zo onverstandig te zijn om de domheid niet te vrezen, is de redenering. Maar vanaf Balkenende-4 rollen steeds minder euro’s onze kant op Lees meer…

Trage Vragen

Leestijd: 2 minuten Onlangs organiseerden we op school een onderwijsavond rond het thema pedagogisch tact. Pedagogisch tact komt erop neer dat je als leraar, of directeur, of ouder op het juiste moment het goede doet. Er daarmee voor zorgt dat geen enkel kind of medewerker buiten de boot valt. Een geweldig mooi en Lees meer…

Par excellence

Leestijd: 2 minuten In juli trakteerde onze staatssecretaris op taart. Voor zes geslaagden had Dekker de slingers opgehangen vanwege hun uitzonderlijke prestaties. Ze voldeden prima aan zijn definitie van excellent en waren daarom welkom op zíjn feestje. Tof voor die leerlingen, ze hebben een prestatie geleverd waar ze ondubbelzinnig voor gelauwerd mogen worden. Lees meer…

Zin en onzin van iPadscholen

Leestijd: 3 minuten Simon Verwer @Denkfiguren zette gisteren een transcript op zijn blog over het gesprek over de iPadscholen tijdens  de uitzending van Knevel en van de Brink van vrijdag 29 juni. http://bit.ly/12yXhez Aan het einde van zijn blog stelt hij de vraag: ‘Wat ik van het debat tussen Maurice de Hond en Lees meer…

De dialoog als missie

Leestijd: 6 minuten Dit artikel is verschenen in MESO focus 87 – Rijnlands schoolleiderschap – Naar meer verbinding en vertrouwen in vakmanschap. Een verkenning. De wereld als legitimatie voor de leervraag Om ons heen voltrekt zich een verandering. De wereld verander…

Is Kunskapsskolan een optie?

Leestijd: < 1 minuut Hieronder tref je de link aan met een uitgebreid verslag aan van ons bezoek aan Zweden onlangs, waar we een bezoek hebben gebracht aan een aantal Kunskapsskolan scholen. Is deze vorm van gepersonaliseerd leren iets voor ons? Woensdag 5 december ko…

Durf te vragen……….

Leestijd: 4 minuten Wanneer de hashtag #dtv niet bestaan had, hadden we hem vanmorgen uitgevonden. Bij metrostation Slussen moesten we overstappen op buslijn 414 die ons naar Nacka zou brengen, waar we een tweede Kunskapsskolan school gingen bezoeken. We veronderstel…

‘A man under a tree……’

Leestijd: 4 minuten ‘A man under a tree………..Je hebt geen muren nodig om te kunnen leren. Maar wil je toch muren, denk dan goed na hoe ze eruit moeten zien.’ Met deze quote begon Kenneth Gardestad vanmiddag zijn verhaal in de Kunskapsskolan school in Fruäng…

Eerste dag in Zweden (Stockholm)

Leestijd: 2 minuten Vanochtend 4 november 10.50 uur vertrokken we met tien schoolleiders en bestuurders – vanuit de verschillende Limburgse besturen – vanuit Düsseldorf naar Stockholm. Vanaf maandagochtend bezoeken we daar collega’s die vanuit een visie op gepersonal…

Bendecafé op het Connect College

Leestijd: 2 minuten 6 December is er op het Connect College een Bendecafé. http://bit.ly/RqTgEs Een prikkelende naam voor een namiddag die bol staat met boodschappen van leerlingen over “leren in de 21e eeuw” en praktijkvoorbeelden van leraren die dat leren op een aa…

Waar een wil is, is ruimte.

Leestijd: 4 minuten Ont-moeten op het Connect College Scholen bezitten een rijkdom aan individuele kennis en ervaringen. De leraren die er werken zijn hoogopgeleid en dragen een schat aan verworven inzichten met zich mee. Tegelijk galmt het door scholen dat leraren z…

Van onderwijs naar Leren.

Leestijd: 3 minuten Verbinden, delen, leren. De wereld verandert, de leerling is al veranderd. Buiten de school kiest de leerling op zíjn moment en naar zíjn behoefte de bronnen die hem voorbereiden op een leven in die veranderende wereld. Binnen de school dwingen we…

Innovatief leiderschap

Leestijd: < 1 minuut Leiderschap op scholen is in ontwikkeling. Na jaren te zijn weggezet als een overbodige geldverslindende laag in scholen, stijgt het leiderschap nu weer in aanzien. Leraren hebben geen hekel aan leiderschap, ze hebben een hekel aan verkeerd leider…

Verbinden om te kunnen groeien

Leestijd: < 1 minuut Met het ‘Still Face’ experiment laat Dr. Edward Tronick zien hoe een baby reageert wanneer de moeder het kind korte tijd geen aandacht geeft. Tronick beschrijft hoe een langdurig tekort aan aandacht de socialisatie van kinderen, soms blijvend, neg…

Generaties ontmoeten elkaar

Leestijd: < 1 minuut Het programma waar ik met bijzonder veel plezier en vaak ontroering naar gekeken heb het afgelopen seizoen is ‘Ali B op volle toeren’. Daarin laat Ali de jongeren van nu kennis maken met muzikale iconen uit het verleden. De allermooiste vond ik He…

De professional

Leestijd: 2 minuten Bij tijd en wijle wordt onze taal uitgebreid met nieuwe woorden. Vaak een verrijking, af en toe een opmaat naar verloedering. Ook in het onderwijs duiken geregeld nieuwe woorden op. Vakjargon heet dat dan. Taal waarmee een beroepsgroep zich gelegi…

Pret verleidt om mee te doen.

Leestijd: < 1 minuut Via Jorrit Stevens @JorritStevens ( zeer de moeite waard om te volgen) kwam ik dit filmpje op het spoor. Het laat zien dat mensen verleidt kunnen worden om iets te doen, omdat ze het prettig vinden, omdat ze het grappig vinden, omdat ze het mee wi…

Leren leren, samen leven.

Leestijd: < 1 minuut Een schoolgids is een verplicht document. Wanneer er gedoe is rondom regels en handhaving van die regels moet een schoolgids klare taal spreken. Belangrijk kleinnood, maar weinig inspirerend. Daarom hebben we dit schooljaar voor het eerst een maga…