alternative

Reactie op Bregman en Visser

Meestal meng ik me niet in discussies op sociale media over Agora. Die reiken zelden verder dan voor of tegen, met meningen en aannames die niet onderzocht zijn. Samen met Sjef heb ik in 2014 het initiatief genomen om Agora te starten. Sjef trekt inmiddels door het land, verkondigt het Agoriaanse woord en ontvangt de vele bezoekers die we wekelijks krijgen. Ik ruim als schoolleider de belemmeringen en heilige huisjes op zodat leraren en leerlingen Agora mogelijk kunnen maken en ben verantwoordelijk voor de realisatie en kwaliteit ervan ‘op de vloer’. Dat lukt me beter in stilte dan op een rumoerig dorpsplein. (meer…)

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

BOLD

Met een ietwat weemoedig gevoel zit ik achter de laptop mijn column te tikken. Sinds vier jaar een maandelijks ritueel. Iedere maand een stukkie van vijfhonderd woorden. Ik verwoord er mijn gedachten, meningen of feiten van dat moment mee, in zinnen waarvan ik hoop dat anderen ze graag lezen. Wanneer ik terugkijk is de rode draad in al die korte verhaaltjes ‘doen’ en ‘moderniseren’. Want ik erger me aan het vrijblijvende gepraat over hoe het allemaal beter zou kunnen, zonder dat er een BOLD besluit wordt genomen waar leerlingen echt beter van worden. Het vertrouwde idee van school heeft ons veel gebracht, maar in een tijd van technologisering van de samenleving en verwarring over wie we zijn en waar we naar toe willen, is dat vertrouwde idee dringend aan modernisering toe. Niet door te filosoferen over innovatie richting onderwijs 3.0, maar door rust te nemen en stappen te zetten die ons weer terugvoeren naar de basis: elk kind kan en wil leren en leraren hebben ergens in hun leven het besluit genomen om aan dat groeiproces van kinderen een bijdrage te leveren. Die relatie, interactie, vertrouwensbasis en fascinerende ontdekkingsreis tussen kinderen en leraren is het enige dat telt. Onderwijs 0.0! In een (leer)omgeving waar ieder kind zijn kansen kan pakken en die de wereld ontsluit als onuitputtelijke bron van leerstof. (meer…)

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Doe mij maar een plofklas

“Gisteren vertelde Lotte dat vorig schooljaar alle leraren aandacht voor haar hadden, maar nu niet meer.” Die opmerking van een leerling valt als een dikke scherpe steen op tafel. We zitten als Agorateam bijeen om, dagelijks tussen acht en negen, de dag op te starten. De feedback van Lotte veroorzaakt een scheurtje in onze overtuiging dat we elke leerling zien en leerlingen zelf zeggen: “Ik voel me gezien en gekend hier”. Want op Agora ben je leraar voor alle leerlingen, niet voor slechts enkelen. Maar Lotte doet ons twijfelen. Zijn er dan toch grenzen aan hoe groot een groep kan zijn? Vorig jaar zaten er 67 kinderen in de groep, nu 105. Ja dus! Die week besluiten we om de groepsgrootte op Agora te limiteren op zeventig. Met dat aantal kunnen we garanderen dat elk kind zegt zich gezien en gekend te voelen. (meer…)

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Afpellen

Het was een bijzondere ervaring op Oudejaarsdag in de studio van BNR radio. Sinds die middag ben ik een disruptor. Iemand die de boel flink opschudt, ontwricht en zo nieuwe markten opent. In het programma Zakendoen met zat ik met Lees verder…

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Een aanbod om in gesprek te gaan.

Vanochtend las ik het meest recente blog van Alderik Visser, Maatwerk, monitoring en selfie-school. Een lezenswaardige kritische bespiegeling op de onderwijsontwikkelingen die gaande zijn en steeds nadrukkelijker gestalte (proberen te) krijgen. Een stuk dat reacties, discussie en aandacht verdient omdat Alderik Lees verder…

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Amsterdamse lef

De Amsterdams onderwijswethouder Simone Kukenheim heeft vast het boek van Edward Glaeser “Triumph of the city” gelezen. Glaeser laat zien hoe grote steden sinds eeuwen de centra zijn van bloeiende kennis, invloedrijke innovaties, persoonlijk contact tussen mensen (aangewakkerd door de Lees verder…

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Seats2meet

Wat een heerlijk gevoel wanneer je een probleem kunt oplossen. En ik heb een probleem opgelost. Op een heel eenvoudige manier. Ik weet al heel lang van het bestaan van die oplossing, maar heb me dat nooit gerealiseerd. Misschien omdat Lees verder…

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Failliet

De Tweede Kamer deed onlangs een voorstel aan de staatssecretaris om leerlingen met stoornissen als ADHD of autisme niet meer te verplichten om vijf dagen per week naar school te gaan. Ze hielden een pleidooi om hen deels thuis les Lees verder…

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Kafkaësk

Onlangs las ik in het Financieele Dagblad een interview met Marcel Smits, de financiële topman van Cargill. Cargill is een miljardenbedrijf in voedingsgrondstoffen. Het opereert wereldwijd en wil in 2025 7,5 miljard mensen voeden. Zover is het nog niet, want Lees verder…

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Agorafobie

Steeds vaker neem ik het woord transitie in mijn mond. Ik praat nauwelijks nog over verbeteren of vernieuwen, want die begrippen zijn inmiddels teveel onderwijsjargon om nog uit te dagen buiten de bestaande kaders te denken. Beide begrippen worden daarnaast Lees verder…

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Stroop de mouwen op

In het rapport Naar een lerende economie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) worden we gemaand om gepast ongerust te zijn. Het rapport beschrijft een lezenswaardige zoektocht naar toekomstige euro’s in een dynamische en onvoorspelbare wereld. De diepere Lees verder…

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Kantelen of kapseizen?

Onlangs mocht ik aanschuiven bij het zoveelste gesprek over veranderingen in het onderwijs. Een groep ‘kantelaars’ – geestdriftige visionairs die op hun school belangwekkende veranderingen doorvoeren – was in Rotterdam bijeen onder leiding van veranderprofessor Jan Rotmans. Jan was onder Lees verder…

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Spotify paradigma

Binnen onze sector domineert de gedachte dat overheidseuro’s rijkelijk moeten rollen en het liefst onze kant op. Geen enkele zichzelf respecterende regering wil toch het verwijt krijgen zo onverstandig te zijn om de domheid niet te vrezen, is de redenering. Lees verder…

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Trage Vragen

Onlangs organiseerden we op school een onderwijsavond rond het thema pedagogisch tact. Pedagogisch tact komt erop neer dat je als leraar, of directeur, of ouder op het juiste moment het goede doet. Er daarmee voor zorgt dat geen enkel kind Lees verder…

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Par excellence

In juli trakteerde onze staatssecretaris op taart. Voor zes geslaagden had Dekker de slingers opgehangen vanwege hun uitzonderlijke prestaties. Ze voldeden prima aan zijn definitie van excellent en waren daarom welkom op zíjn feestje. Tof voor die leerlingen, ze hebben Lees verder…

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

De dialoog als missie

Dit artikel is verschenen in MESO focus 87 - Rijnlands schoolleiderschap - Naar meer verbinding en vertrouwen in vakmanschap. Een verkenning. De wereld als legitimatie voor de leervraag Om ons heen voltrekt zich een verandering. De wereld verander...

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Is Kunskapsskolan een optie?

Hieronder tref je de link aan met een uitgebreid verslag aan van ons bezoek aan Zweden onlangs, waar we een bezoek hebben gebracht aan een aantal Kunskapsskolan scholen. Is deze vorm van gepersonaliseerd leren iets voor ons? Woensdag 5 december ko...

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Durf te vragen……….

Wanneer de hashtag #dtv niet bestaan had, hadden we hem vanmorgen uitgevonden. Bij metrostation Slussen moesten we overstappen op buslijn 414 die ons naar Nacka zou brengen, waar we een tweede Kunskapsskolan school gingen bezoeken. We veronderstel...

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

‘A man under a tree……’

‘A man under a tree………..Je hebt geen muren nodig om te kunnen leren. Maar wil je toch muren, denk dan goed na hoe ze eruit moeten zien.’ Met deze quote begon Kenneth Gardestad vanmiddag zijn verhaal in de Kunskapsskolan school in Fruäng...

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Eerste dag in Zweden (Stockholm)

Vanochtend 4 november 10.50 uur vertrokken we met tien schoolleiders en bestuurders – vanuit de verschillende Limburgse besturen - vanuit Düsseldorf naar Stockholm. Vanaf maandagochtend bezoeken we daar collega’s die vanuit een visie op gepersonal...

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Bendecafé op het Connect College

6 December is er op het Connect College een Bendecafé. http://bit.ly/RqTgEs Een prikkelende naam voor een namiddag die bol staat met boodschappen van leerlingen over “leren in de 21e eeuw” en praktijkvoorbeelden van leraren die dat leren op een aa...

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Waar een wil is, is ruimte.

Ont-moeten op het Connect College Scholen bezitten een rijkdom aan individuele kennis en ervaringen. De leraren die er werken zijn hoogopgeleid en dragen een schat aan verworven inzichten met zich mee. Tegelijk galmt het door scholen dat leraren z...

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Van onderwijs naar Leren.

Verbinden, delen, leren. De wereld verandert, de leerling is al veranderd. Buiten de school kiest de leerling op zíjn moment en naar zíjn behoefte de bronnen die hem voorbereiden op een leven in die veranderende wereld. Binnen de school dwingen we...

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Innovatief leiderschap

Leiderschap op scholen is in ontwikkeling. Na jaren te zijn weggezet als een overbodige geldverslindende laag in scholen, stijgt het leiderschap nu weer in aanzien. Leraren hebben geen hekel aan leiderschap, ze hebben een hekel aan verkeerd leider...

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Verbinden om te kunnen groeien

Met het 'Still Face' experiment laat Dr. Edward Tronick zien hoe een baby reageert wanneer de moeder het kind korte tijd geen aandacht geeft. Tronick beschrijft hoe een langdurig tekort aan aandacht de socialisatie van kinderen, soms blijvend, neg...

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Generaties ontmoeten elkaar

Het programma waar ik met bijzonder veel plezier en vaak ontroering naar gekeken heb het afgelopen seizoen is 'Ali B op volle toeren'. Daarin laat Ali de jongeren van nu kennis maken met muzikale iconen uit het verleden. De allermooiste vond ik He...

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

De professional

Bij tijd en wijle wordt onze taal uitgebreid met nieuwe woorden. Vaak een verrijking, af en toe een opmaat naar verloedering. Ook in het onderwijs duiken geregeld nieuwe woorden op. Vakjargon heet dat dan. Taal waarmee een beroepsgroep zich gelegi...

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Pret verleidt om mee te doen.

Via Jorrit Stevens @JorritStevens ( zeer de moeite waard om te volgen) kwam ik dit filmpje op het spoor. Het laat zien dat mensen verleidt kunnen worden om iets te doen, omdat ze het prettig vinden, omdat ze het grappig vinden, omdat ze het mee wi...

Door Jan Fasen, geleden
Uncategorized

Leren leren, samen leven.

Een schoolgids is een verplicht document. Wanneer er gedoe is rondom regels en handhaving van die regels moet een schoolgids klare taal spreken. Belangrijk kleinnood, maar weinig inspirerend. Daarom hebben we dit schooljaar voor het eerst een maga...

Door Jan Fasen, geleden