Leestijd: 2 minuten

Dit is dé kans voor leraren! Pak die kans, onderteken en sluit je aan bij de groep leraren die een oproep heeft geschreven, nadat de Onderwijscoöperatie vorige week het proces van curriculum2032 (verder #2032) stillegde. De Onderwijscoöperatie heeft zich door die actie laten kennen als een partij die de trots, de bevlogenheid, het maatschappelijk aanzien en de kwaliteit van leraren niet weet te behartigen, laat staan naar een hoger plan kan tillen. Maar dat komt je er van wanneer je in een organisatie van, voor en door leraren, (vak)bonden een beslissende rol geeft. Die hebben niks met inhoud, des te meer met belangen, politiek, particulier, gevoed door geïnstitutionaliseerde achterdocht en wantrouwen. Bedienen zich van holle retoriek namens een nog nauwelijks bestaande achterban.

Daarom is deze oproep van leraren aan leraren zo goed. Een krachtig signaal waarmee leraren aangeven verder te willen met #2032. En nu de Onderwijscoöperatie zich terugtrekt ligt er de kans voor leraren om de regie te pakken op dit dossier en door te gaan vanuit hun eigen dagelijks werk. Als een steeds groter groeiende groep die zich actief roert in het uitwerken van en het goeie gesprek voeren over #2032. Want heel veel uit #2032 gebeurt al, hoe klein soms ook, leraren zijn er al mee bezig, (misschien zonder dat ze het zelf door hebben), ontwikkelen iedere dag, soms in hun dooie eentje, steeds vaker in een team. Bedenk eens wat een kracht er, voor de beroepsgroep, maar ook voor de individuele leraren, van zou kunnen uitgaan wanneer al die leraren met hun ervaringen, ideeën, good practices en resultaten elkaar regelmatig op de inhoud van hun werk zouden ontmoeten. Wanneer hun dagelijks werk tegen de achtergrond van het advies van #2032 gedeeld, (kritisch) besproken en ontwikkeld wordt. Wanneer daarbij ook partijen als SLO, ministerie, inspectie, leerlingen, ouders etc. bij tijd en wijle worden uitgenodigd, zou het zomaar kunnen leiden tot de niet meer te negeren advies- en regierol die leraren toekomt op dit dossier, omdat die rechtstreeks vanuit de praktijk komt.

Als schoolleider steun ik deze oproep van leraren van harte en hoop dat vele collega schoolleiders dat ook zullen doen.

 

Categorieën: Uncategorized

1 reactie

Het curriculum als brug naar beter onderwijs | Blogcollectief Onderzoek Onderwijs · 18 april 2016 op 15:36

[…] Maar door het proces nu volledig stil te leggen of te verleggen naar december bestaat het gevaar dat weer “honderd leraren” a la de Rekentoets uit een of andere hoed worden getoverd en dat bestaande lerarenorganisaties worden geframed als ouderwets, geïnstitutionaliseerd en zonder hart enig voor onderwijs. Zie oa deze opmerking van Jan Fasen. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *